Uzņēmumi un organizācijas atbalsta RTU aicinājumu valstij mērķtiecīgāk virzīties pretim transporta sektora dekarbonizācijai

26. janvāris
.
.
Foto: shutterstock.com

Biometāna kā transporta degvielas izmantošanas attīstība ir viens no ātrākajiem un efektīvākajiem risinājumiem siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai transporta sektorā. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un daudzi Latvijas uzņēmumi aicina izstrādāt pragmatiskus un efektīvus politikas instrumentus transporta nozares dekarbonizācijai. 

Memorandu par transporta sektora dekarbonizāciju, izmantojot biomobilitāti un biometānu, parakstījuši degvielas tirgotāji, dabasgāzes uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, tehnoloģiju un transportlīdzekļu piegādātāji, lauksaimniecības un atkritumu pārstrādes uzņēmumi. Tas iesniegts Valsts prezidentam, premjerministram, ekonomikas, satiksmes, zemkopības un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. 

Eiropas Komisija 2019. gada 11. decembrī apstiprināja Eiropas zaļo kursu, kura primārais mērķis ir panākt, lai Eiropa kļūtu par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Ir definētas vairākas rīcībpolitikas jomas, kas vērstas uz mērķa sasniegšanu, un viena no šīm politikām ir saistīta ar ilgtspējīgu mobilitāti, kuras nodrošināšanai būtu jāpaātrina ilgtspējīgu alternatīvo degvielu ražošana un ieviešana. 

Biometāna kā transporta degvielas izmantošanas attīstība ir viens no ātrākajiem un efektīvākajiem risinājumiem siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai transporta sektorā. Biometāna degvielas tirgus izaugsme ir svarīgs elements aprites ekonomikas attīstīšanā, jo ir risinājums ne tikai emisiju samazināšanā, bet arī palīdz samazināt atkritumu plūsmas un attīstīt attālākos Latvijas reģionus, norāda memoranda autore, RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošā pētniece Kristīne Veģere. Latvijā ir visi priekšnoteikumi sekmīgai nozares attīstībai, jo šeit ir attīstīta lopkopība un tiek sakārtota organisko atkritumu šķirošanas sistēma, tiek izstrādātas inovatīvas biogāzes bagātināšanas tehnoloģijas, kas pretendē uz augstu eksporta potenciālu. Latvijā ir arī plaši attīstīta dabasgāzes infrastruktūra, kas var tikt izmantota biometāna piegādēm. Paralēli notiek saspiestās gāzes uzpildes infrastruktūras attīstība.

Memoranda parakstītāji aicina:
•    veidojot valsts politiku, nodrošināt biomobilitātes attīstību un skaidru tās ilgtermiņa lomas definēšanu transporta sektorā visos politikas plānošanas dokumentos un transporta sektora normatīvajos aktos;
•    veicināt ilgtspējīgas un integrētas biomobilitātes attīstību, atbalstot alternatīvo degvielu transportlīdzekļu parku un biometāna pieejamības paplašināšanu, tādejādi nodrošinot autotransporta sektora emisiju samazinājumu, vietējo resursu efektīvāku izmantošanu un konkurētspējīgas un ilgtspējīgas biodegvielas ražošanu;
•    noteikt tūlītēju atbalstu tirgus izveides principiem, īpaši veicinot biogāzes staciju pāreju uz biometāna ražošanu un autoparku pāreju uz biometānu;
•    uzsākt intensīvu dialogu ar valsts sektoru un privātajām ieinteresētajām pusēm par attiecīgu atbalsta mehānismu nodrošināšanu, lai paātrinātu biomobilitātes attīstīšanos Latvijā;
•    veicināt atbalstu organisko atlikumu plūsmu pārstrādei biometānā un tā izmantošanas iespējām transportā;
•    izvirzīt biometānu kā primāro moderno biodegvielu Latvijas enerģijas plānos.

Ar memorandu var iepazīties šeit

Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

26. janvāris plkst. 16:55

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi

_