Uzbekistānas standartizācijas un metroloģijas eksperti pārņem RTU labo pieredzi

26. oktobris, 2022
.
.
.
RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Mehānikas un mašīnbūves institūta pētnieks, Metroloģijas zinātniskās laboratorijas vadītājs Jānis Lungevičs iepazītina Uzbekistānas viesus ar RTU laboratorisko aprīkojumu, zinātnieku pētījumiem, pieredzi jauno speciālistu apmācībā un sadarbībā ar industriju. Foto: Elīna Karaseva, RTU

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) Metroloģijas zinātniskajā un vairākās citās laboratorijā viesojas Uzbekistānas Tehniskā regulējuma aģentūras, Standartizācijas institūta un Metroloģijas institūta pārstāvji, lai iepazītos ar RTU laboratorisko aprīkojumu, zinātnieku pētījumiem, pieredzi jauno speciālistu apmācībā un sadarbībā ar industriju. 

RTU ir izveidota un nepārtraukti tiek pilnveidota viena no vismodernāk aprīkotajām dimensiju metroloģijas laboratorijām Baltijā, ir zinātniskā kapacitāte un veiksmīga pieredze sadarbībā ar industriju, stāsta RTU MTAF Mehānikas un mašīnbūves institūta pētnieks, Metroloģijas zinātniskās laboratorijas vadītājs Jānis Lungevičs.

RTU Metroloģijas zinātniskajā laboratorijā Uzbekistānas viesiem bija iespēja vērot iekārtu demonstrāciju, pārrunāt to lietojumu, apkopi, kalibrēšanu. Tika arī apspriestas iespējas organizēt Uzbekistānas Nacionālā metroloģijas centra darbinieku apmācības RTU laboratorijā. Savukārt Dimensiju metroloģijas mācību laboratorijā, kur studenti apgūst pamatiemaņas darbā ar mērinstrumentiem, viesi varēja iepazīties ar mērinstrumentiem, ar kādiem strādā MTAF studenti, uzzināt, kādus laboratorijas darbus viņi izstrādā un kāds zināšanu kopums viņiem nepieciešams un darba apjoms jāveic, lai sekmīgi apgūtu studiju priekšmetu «Vispārīgā metroloģija». 

Uzbekistānas delegācija apmeklēja arī Triboloģijas zinātnisko laboratoriju un iepazinās ar tās aprīkojumu. Delegācija bija ļoti ieinteresēta apskatīt MTAF iespējas berzes un diluma izpētē, jo daļa no delegācijas locekļiem zinātnisko darbību īsteno berzes un nodiluma jautājumos, stāsta J. Lungevičs. Tādēļ tika apspriestas arī iespējas īstenot kopīgus pētījumus, publikācijas un pieredzes apmaiņas braucienus.

Uzbekistānas Tehniskā regulējuma aģentūras, Standartizācijas institūta un Metroloģijas institūta pārstāvji apmeklēja Latviju Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības granta projektā «Uzbekistānas Tehniskā regulējama aģentūras kapacitātes stiprināšana standartizācijas un metroloģijas jomās atbilstoši starptautiskajai praksei». Projekta mērķis ir nodrošināt pieredzes un zināšanu pārnesi, veicināt digitālo tehnoloģiju risinājumu lietojumu informācijas pieejamības uzlabošanai, kā arī stiprināt divpusējo sadarbību. 

Apmeklējot Latviju, Uzbekistānas delegācijas pārstāvji tikās arī ar «Latvijas standarta», Latvijas Nacionālā metroloģijas centra un Metroloģijas biroja vadību un speciālistiem, kā arī apmeklēja uzņēmumu «Tilde», Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu «BIOR» un Patērētāju tiesību aizsardzības centru. 

Uzbekistānas standartizācijas un metroloģijas ekspertu delegācijas vizīte RTU MTAF

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

26. oktobris, 2022 plkst. 12:06

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi