Uz RTU rektora amatu konkursā piesakās deviņi pretendenti

18. oktobris
.
.
Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Atklātā starptautiskā konkursā, ko Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) izsludināja nākamā rektora izvēlei, pieteikušies deviņi pretendenti. Viņu profesionālās kompetences un redzējumu par RTU attīstību izvērtēs RTU padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas lielāko uzņēmēju organizāciju pārstāvji un RTU darbinieki.

Augstskolu likums paredz, ka valsts dibinātās augstskolās rektora amata kandidātus izvēlas atklātā starptautiskā konkursā. RTU padome ir izlēmusi vēlēšanas organizēt pēc labas pārvaldības principiem, izveidojot detalizētu un pārskatāmu atlases gaitu, piesaistot personālatlases uzņēmumu, kas sniedz atbalstu rektora kandidātu atlasē un vērtēšanā, un iesaistot lēmuma pieņemšanā RTU saimi un tautsaimniecības ekspertus. Starptautiska pieredze liecina, ka šādi izvēlēti pretendenti veiksmīgāk īsteno universitātes stratēģiskos mērķus, veicina dinamiskāku tās attīstību ar augstākiem rezultātiem inovāciju ieviešanā izglītībā un pētniecībā, kā arī līdzekļu piesaistē.

Noslēdzoties pretendentu pieteikumu iesniegšanai, gatavību vadīt RTU izteikuši deviņi pretendenti. Viņu pieteikumus, kompetences, kvalifikāciju, pieredzi un stratēģisko RTU attīstības redzējumu vērtēs personāla atlases kompānija «Eiro Personāls», kas izvēlēta iepirkuma procesā, un Nominācijas komisija. Nominācijas komisijā iekļauti RTU darbinieki, kuri pārstāv akadēmiskā personāla, studentu un absolventu intereses, RTU padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji. Lielāko uzņēmēju organizāciju līdzdalība rektora izvēles procesā ir ļoti būtiska, ņemot vērā RTU lomu tautsaimniecības sekmēšanā un biznesa kapacitātes palielināšanā. 

Rektora amata kompetenču, kvalifikācijas, pieredzes, vērtēšanas kritēriji, algoritms un metodika ir izstrādāta kopā ar uzņēmumu «Eiro Personāls», kandidāta profila izstrādē ņemot vērā arī RTU saimes vēlmes un ieteikumus. Vairāk informācijas par prasībām pretendentiem.

RTU mērķis ir atrast spēcīgu rektoru, kura vadībā tiks sasniegti universitātes stratēģiskie mērķi – izcilība zinātnē, kvalitatīvas studijas, ilgtspējīga valorizācija jeb zinātnieku radīto produktu komercializācija, kā arī institucionālā ekselence. Stratēģiski svarīga ir arī RTU starptautiskās konkurētspējas stiprināšana. 

Kandidātu atlase ilgs līdz decembrim. Ar Nominācijas komisijas izvēlētajiem rektora amata kandidātiem tiks iepazīstināta RTU padome, tā lems, kurus no pretendentiem virzīt balsošanai uz RTU Satversmes sapulci, kas arī ievēlēs rektoru. Pirms balsojuma Satversmes sapulcē notiks pretendentu debates, iepazīstinot RTU darbiniekus un studentus ar darbības programmām.

Balsojums par rektora amata kandidātiem plānots 2023. gada sākumā. 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

18. oktobris plkst. 15:48

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi