Turpinās sarunas par Liepājas Universitātes konsolidāciju

22. maijs
.
.
Foto: Pixabay.com

Ir uzsāktas diskusijas par jaunu iespējamo Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Liepājas Universitātes (LiepU) sadarbības variantu, par kuru būs jālemj LiepU Senātam un padomei.

Ņemot vērā sākotnējo Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvājumu LiepU iesaistīt ciešākā sinerģijā ar trim zinātnes universitātēm – RTU, Latvijas Universitāti (LU) un Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) – un Liepājas valstspilsētas pašvaldības interesi reģionā attīstīt inženierzinātņu jomu, RTU, strādājot ar pārējām iesaistītajām pusēm, piedāvāja savu redzējumu par sadarbību starp universitātēm, stiprinot LiepU humanitāro un sociālo zinātņu un inženierzinātņu jomas. Piedāvājums paredzēja LiepU pievienot RTU struktūrvienības statusā un inženierzinātņu jomu reģionā stiprināt, apvienojot LiepU, RTU Liepājas studiju un zinātnes centra un RTU Liepājas Jūrniecības koledžas resursus, kā arī veidot sadarbību uz līguma pamata ar LU un RSU par humanitāro un sociālo zinātņu jomu attīstību. Diemžēl vienošanos par šādu sadarbību neizdevās panākt, jo LU noraidīja šāda risinājuma iespējamību.  

Tāpēc šobrīd ir uzsāktas diskusijas par jaunu sadarbības variantu – LiepU integrāciju struktūrvienības statusā RTU bez LU iesaistes. Pirmdien, 22. maijā, ir gaidāma LiepU Senāta sēde, kurā Senātam būs nepieciešams izvērtēt, vai LiepU ir gatava sadarboties ar RTU bez LU iesaistes un kopīgi ar RTU gatavot LiepU reorganizācijas plānu konsolidācijas granta finansējuma iegūšanai. RTU nodrošinās līdzsvarotu granta ieguldījumu visu LiepU studiju virzienu attīstībā, to skaitā humanitāro un sociālo zinātņu jomā. Ja LiepU Senāts un padome piekritīs šādam sadarbības formātam, RTU padome skatīs šādas konsolidācijas iespēju.

RTU apliecina, ka jebkurā no iespējamajiem tālākās attīstības scenārijiem turpinās darboties, lai attīstītu inženierzinātnes Liepājā un Kurzemes reģionā.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

22. maijs plkst. 9:10

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi