Trīs universitātes un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija aicina valsts budžetā iezīmēt regulāru finansējumu militārajiem pētījumiem

7. jūnijs
.
.

Trīs lielāko universitāšu — Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) — rektori un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (LDAIF) valdes priekšsēdētāja atklātā vēstulē aizsardzības ministram Artim Pabrikam aicina valsts budžetā iezīmēt regulāru finansējumu valsts pētījumu programmas īstenošanai aizsardzības jomā. 

Vēstuli parakstījuši RTU rektors Leonīds Ribickis, LU rektors Indriķis Muižnieks, RSU rektors Aigars Pētersons un LDAIF valdes priekšsēdētāja Elīna Egle-Ločmele. Viņi izsaka gandarījumu, ka kopīgiem spēkiem ir panākta aizsardzības industrijas atbalsta politikas izstrāde un aizsardzības nozares grantu programmas ieviešana, kas ir svarīgs priekšnoteikums, lai sekmētu inovatīvu risinājumu ieviešanu bruņoto spēku spēju palielināšanai un veicinātu eksportspējīgu tehnoloģiju izstrādi Latvijas uzņēmumos. Tomēr vienlaikus uzsver, ka aizsardzības nozares pētniecības attīstība nav iespējama bez ilglaicīgas pētniecisko programmu sistēmas izveides. 

Turpat arī norādīts, ka tāpat nepieciešams pilnvērtīgs finansējums universitāšu pārstāvniecībai Latvijai prioritārajās NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas  (Science and Technology Organization (STO)) kolēģijās un LDAIF pārstāvniecībai NATO Industrijas padomnieku grupas (Industry Advisory Group (NIAG)) konsultatīvo struktūru darbā, jo universitāšu un LDAIF pieredze pārstāvot Latviju minētajās organizācijās, «pierāda šo formātu nozīmīgo lomu, koordinējot alianses kopīgās zinātniskās un tehnoloģiju attīstības aktivitātes.» Universitātes un LDAIF ir saņēmušas atkārtotus aicinājumus palielināt Latvijas aktivitāti STO un NIAG, taču tam pieejamais finansējums ir nepietiekams un faktiski tiek nodrošināts no NATO aģentūru un pašu organizāciju līdzekļiem.

«Mūsuprāt, Aizsardzības ministrijas finansēta un pārraudzīta valsts pētījumu programma varētu nodrošināt valsts pasūtījumu zinātnisku pētījumu veikšanai aizsardzības nozarē, t.sk. ļautu finansēt starptautiskas nozīmes zinātniskās aktivitātes, kas nodrošinātu pilnvērtīgu Latvijas pienesumu kopējās NATO un Eiropas aizsardzības aģentūras pētnieciskajās interesēs. Vienlaikus tā kalpotu par pamatu ilgtspējīgai nozares attīstībai nepieciešamā cilvēkkapitāla, zināšanu, prasmju un tehnoloģiju izveidošanai,» teikts vēstulē. 
 

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

7. jūnijs plkst. 13:57

Līdzīgi raksti

Ziņas

_