Šveices valdības stipendija

30. jūlijs, 2008
.
.
.
 Informācija angļu valodā

Ir divi stipendiju konkursi:
AP-1 Latvijas studenti piedalās kopējā konkursā ar Austrijas, Bulgārijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Grieķijas, Ungārijas, Īrijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas un Zviedrijas studentiem.
C konkurss mūzikas un mākslas studentiem, Latvijas studenti piedalās kopējā konkursā ar minēto valstu un vēl vairāku citu valstu studentiem.

Prasības kandidātiem:
1. Kandidātam jābūt ieguvušam vismaz bakalaura diplomu (drīkst pretendēt arī tie, kas šādu diplomu iegūs 2009. gada pavasarī).
2. Kandidātam jābūt dzimušam pēc 1974. gada 1. janvāra.
3. Kandidātam jābūt labām vācu, franču vai itāliešu valodas zināšanām. Ja kandidāts atradis studiju programmu angļu valodā, var iztikt ar angļu valodas zināšanām, bet kandidātam jābūt gatavam apgūt arī kādu no Šveices valodām.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Pieteikuma anketa Pieteikuma anketa , kas jāaizpilda datorā, ar roku aizpildītas veilapas netiek pieņemtas.
2. Vidusskolas atestāta kopija (nav nepieciešama mūzikas un mākslas studentiem).
3. Universitātes vai augstskolas beigšanas dokumenta kopija ar atzīmju izrakstu. Mākslas un mūzikas studentiem mākslas skolu un mūzikas skolu atestātu kopijas ar atzīmēm.
4. Divas augstskolas pasniedzēju ieteikuma vēstules.
5. Precīzs un detalizēts studiju vai petniecības plāns (vismaz viena pilna lappuse – ko plāno darīt Šveicē laikā, kad saņems stipendiju) un motivācijas vēstule.
6. Curriculum vitae.
7. Vēstule no augstskolas Šveicē, kas apstiprina, ka kandidāts tur varēs studēt vai pētīt.
8. Medicīnas izziņas Veselības  izziņa, ko aizpilda ārsts angļu, vācu vai franču valodā.
9. Citi dokumenti (svešvalodu zināšanas apliecinošu sertifikātu kopijas etc.).

Māksliniekiem –  trīs darbu fotogrāfijas, skices, jānorāda darbu tapšanas laiks.
Mūziķiem – ļoti labas kvalitates ieraksti ar 3 dažādu stilu skaņdarbu izpildījumiem; komponistiem – savu skaņdarbu partitūras.

Tiem dokumentiem, kuri nav vācu, franču, itāliešu vai angļu valodā, jābūt tulkotiem kadā no šīm valodām. Tulkojumiem, kā arī visu dokumentu pirmā eksemplāra kopijām jābūt apstiprinātām savas augstskolas Ārējo/Starptautisko sakaru daļā (vai pie notāra). Dokumenti jāiesniedz 4 eksemplāros. (Viens eksemplārs paliek Akadēmisko programmu aģentūrā.) Otro, trešo un ceturto eksemplāru dabū, vienkārši pārkopējot visus pirmā eksemplāra dokumentus. Pirms dokumentu iesniegšanas tie jāsakārto minētajā secībā.

Dokumenti līdz 2008. gada 15. oktobrim jāiesniedz Akadēmisko programmu aģentūrā Blaumaņa ielā 22, iepriekš piezvanot Aijai Jakovičai pa tālruni 26548593. Papildu informāciju varat saņemt aģentūrā trešdienās, ceturtdienās, piektdienās vai arī pa e-pastu: , vai arī pa minēto tālruni.
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

30. jūlijs, 2008 plkst. 9:15

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi