Studenti attīsta digitālus veselības, izglītības, vides un dažādu pakalpojumu kvalitātes risinājumu prototipus

24. maijs
.
.
.
Studenti prezentē risinājumu jaunuzņēmuma «Bruntor» izaicinājumam. Foto: Linards Reinis Rozītis, RTU

Pirmajā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) organizētajā programmā «Inovatīvu digitālu risinājumu radīšana HPC izaicinājumos» studenti attīsta lietotājiem draudzīgas lietotnes un vietnes, algoritmus, izstrādnes shēmas, vāc, apkopo un kartē liela apjoma datus un trenē mākslīgo intelektu, lai piedāvātu digitālu risinājumu prototipus dažādu Latvijas uzņēmumu un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas izaicinājumiem. Lai palīdzētu Latvijas studentiem gūt augsta līmeņa digitālās prasmes, nākamais izaicinājums tiks organizēts rudenī. 

Izmantojot mākslīgo intelektu attēlu atpazīšanai, studentu komanda pēc uzņēmuma «Rīgas meži» aicinājums attīsta risinājumu, ar ko novērtēt pilsētvides zaļo infrastruktūru. Savukārt atsaucoties tehnoloģiju uzņēmuma «Accenture» izaicinājumam, cita komanda rada prototipu izglītības inovācijai – adaptīvu mācību saturu, kas reāllaikā pielāgosies studenta individuālajām vajadzībām. Ar tehnoloģiskiem risinājumiem varētu pilnveidot arī paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem. Studentu risinājums slimnīcas izaicinājumam ir lietotājiem draudzīga lietotne, kas nodrošinātu ar pacienta ārstēšanu un aprūpi saistītu informāciju, tostarp datus par medicīniskā aprīkojuma pieejamību. Izpētot datorredzes, mašīnmācīšanās un superskaitļošanas dotās iespējas, studenti arī piedāvā konceptuālu risinājumu SIA «Datamed» izaicinājumam, kas saistīts ar medicīnas datu digitalizāciju. Savukārt, meklējot risinājumu tehnoloģiju uzņēmuma «Tet» izaicinājumam, komanda kartē datus un trenē datorredzes risinājumu atpazīt un nošķirt kvalitatīvus kabeļu savienojumus no nekvalitatīviem, kas ļaus arvien uzlabot pakalpojumu. To, ka dati ir vērtība, studenti apliecina, pēc jaunuzņēmuma «Bruntor» aicinājuma izstrādājot algoritmu darbaspēka prognozēšanai piegāžu nodrošināšanai. Algoritma izstrādē izmantoti uzņēmuma dati.

Uzņēmumi pozitīvi vērtē studentu veikumu.

Pirmajā programmā «Inovatīvu digitālu risinājumu radīšana HPC izaicinājumos» galvenokārt piedalījās RTU, Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studenti no dažādām studiju programmām. Viņi apguva digitālās prototipēšanas un dizaina domāšanas metodes, izmantoja industrijā aktuālus digitālos rīkus un RTU superskaitļotāju. Risinājumu izstrādē viņi cieši sadarbojās ar nozares ekspertiem un dažādu jomu mentoriem.

Programma ir daļa no vērienīgā projekta «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» (Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003), kurā RTU, RSU un LU izstrādā un īsteno 12 studiju moduļus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Projektu finansē ES Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija. Tā mērķis ir palielināt speciālistu skaitu Latvijā ar augsta līmeņa digitālām prasmēm (DigComp 7.–8. līmenis), kuri spēj lietot tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs, kā arī radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu. 

Studenti prezentē digitālus risinājumus aktuāliem industrijas izaicinājumiem

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

24. maijs plkst. 11:27

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi