Starptautiski augstu novērtē RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes ietekmi Baltijas jūras reģionā

8. novembris, 2022
.
.
.
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāne Elīna Gaile-Sarkane ar Baltijas menedžmenta attīstības asociācijas piešķirto atzinību.

Novērtējot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) nepārtrauktos centienus paaugstināt augstākās izglītības kvalitāti, veidot uzņēmējdarbības ekosistēmu un stiprināt to reģionā un ārpus tā, Baltijas menedžmenta attīstības asociācija piešķir tai atzinību par nozīmīgu ietekmi Baltijas jūras reģionā un augstu novērtē fakultātes sasniegumus. 

Balva piešķirta Baltijas menedžmenta attīstības asociācijas (Baltic Management Development Association – BMDA) ikgadējā konferencē, kas pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus no 14 pasaules valstīm. 

IEVF ir lielākā RTU fakultāte, kurā augstāko izglītību dažādās vadības, administrēšanas, ekonomikas, drošības, tehnoloģiju, sistēmu un nozaru pārvaldības jomās iegūst vairāk nekā 3500 studentu. Fakultātē īstenotās studiju programmas ir tieši orientētas uz Latvijas ilgtspējas mērķu sasniegšanu, tās veicina citās RTU fakultātes radīto inženierzinātņu izgudrojumu un inovāciju pilnvērtīgu komercializāciju, kas ir būtiski inovāciju, ražošanas un nozaru ekonomikas attīstībai Latvijā. 

Fakultāte ir pārstāvēta pasaules lielākajos inovāciju un tehnoloģiju tīklos, tā piedalās dažādu profesionālo asociāciju darbā. Pēdējo divu gadu laikā fakultātes administrācija un akadēmiskais personāls iesaistījies vairāk nekā 20 profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādē, kā arī piedalījies nozīmīgos ar izglītības kvalitātes paaugstināšanu saistītos procesos gan valsts līmenī, gan starptautiski.  

Tās mērķis ir izcilība studiju procesā, zinātniskajā darbībā, organizācijas vadībā un akadēmiskās vides veidošanā. Nodrošinot pētniecības un studiju programmu kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām, fakultātei izveidojusies veiksmīga ilgtermiņa sadarbība ar uzņēmumiem, nozaru asociācijām un valsts organizācijām, kā arī daudzpusēja sadarbība ar ārvalstu augstskolām un starptautiskām institūcijām, piemēram, European Foundation for Management Development (EFMD), Global Business Development Network (BUSINET), Education Quality Accreditation Agency (EQUAA), Conference of European Scools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER), International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN), Pasaules Muitas organizāciju u.c. Plašais sadarbības tīkls nodrošina, ka katru gadu IEVF uzņem vairāk nekā 120 vieslektoru no dažādu nozaru uzņēmumiem, bet studenti katru gadu dodas praksē – procesā piedalās vairāk nekā 300 uzņēmumu. 

Fakultātei ir augsts starptautisks novērtējums, ko apliecina dažādi reitingi. Tā ir iekļauta prestižajā pasaules labāko biznesa skolu reitinga «Eduniversal Business Schools Ranking» četru palmu līgā, kas apzīmē īpaši augstu akadēmiskās institūcijas līmeni, izcilu kvalitāti un spēcīgu starptautisko ietekmi biznesa un vadības izglītībā. Izglītības starptautisko konkurētspēju un augsto darba devēju novērtējumu apliecina arī fakts, ka visas fakultātes piedāvātās maģistrantūras programmas ir iekļautas pasaules TOP, bet pati fakultāte atzīta par prestižāko biznesa izglītības iestādi Latvijā. 2020. gadā tā ieguvusi arī Baltijā inovatīvākās fakultātes vērtējumu. 

BMDA ir dibināta 2002. gadā pēc vairāku Baltijas valstu universitāšu, biznesa skolu, profesoru un biznesa profesionāļu ierosinājuma izveidot reģionālu biznesa vadības attīstības tīklu. Šobrīd asociācija apvieno 70 dalībniekus no 25 pasaules valstīm, nodrošinot iespēju partneriem dalīties pieredzē un pārņemt labāko praksi starp Baltijas reģiona un pasaules universitātēm un biznesa augstskolām.
 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

8. novembris, 2022 plkst. 9:52

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi