Senāta sēde

28. marts, 2008
.
.
Dienas kārtība:

14.30 - 14.50 Rektora  informācija. I. Knēts
14.50 - 14.52   Par asociēto profesoru vakantajām štata vietām. I. Knēts
14.52 - 14.55   RBS direktora vēlēšanas. I. Knēts
14.55 - 15.00 Par MĶF pensionētās dr.sc.ing. Silvijas Lagzdiņas izvirzīšanu Valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma piešķiršanai. J. Briedis
15.00 - 15.05   Par grozījumiem RTU Mācību metodisko līdzekļu attīstības fonda nolikumā. U. Sukovskis
15.05 - 15.10 Par RTU  ieņēmumu – izdevumu tāmi. R. Taraškevičs
15.10 - 15.15 Par RTU Telpiskās un reģionālās attīstības centru. L. Ribickis
15.15 - 15.17 Par doktorantu vadītāju tiesību piešķiršanu. L. Ribickis
15.17-15.20 Par akreditēto studiju programmu gada pašnovērtējuma ziņojumiem. J. Štrauhmanis
15.20 - 15.25 Informācija par projektu norisi RTU. M. Zeltiņš
15.25 – 15.30 Par izmaiņām profesionālajās studiju programmās „Transporta sistēmu inženierija”. Ē. Geriņš
15.30 - 15.32 Par izmaiņās studiju progrmmās "Materiālzinātne". V. Kampars
15.32 Dažādi jautājumi
    a) Par uzņemšanas plānu 2008. gadā pamatstudijās ar valsts budžeta finansējumu U. Sukovskis


 
           
Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

28. marts, 2008 plkst. 2:00

Līdzīgi raksti

Jaunumi

_