Sarunā ar Valsts prezidentu RTU piedāvā uzņemties iniciatīvu, palīdzot citām universitātēm pilnveidot iemaņas tehnoloģiju pārnesē

2. marts, 2023
.
.
.
Ar Valsts prezidentu Egilu Levitu tikās jaunievēlētais RTU rektors Tālis Juhna un RTU padomes priekšsēdētājs Andris Vanags.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) var uzņemties iniciatīvu un palīdzēt pilnveidot valorizācijas jeb tehnoloģiju pārneses principus citām universitātēm un zinātniskajām institūcijām. Tā, 1. martā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiekoties ar zinātnes universitāšu vadību, apliecināja RTU jaunievēlētais rektors Tālis Juhna un RTU padomes priekšsēdētājs Andris Vanags.

T. Juhna uzsver, ka RTU ir zināšanas, ļoti laba pieredze un kapacitāte tehnoloģiju pārnesē jeb zinātnieku ideju integrācijā tirgū, jo RTU zinātnieki izstrādā jaunus produktus un vai nu paši veido savus uzņēmumus vai arī, sadarbojoties ar industriju, tos komercializē. Tāpat RTU darbojas Zinātnes un inovāciju centrs, kas jau vairākus gadus strādā ar Studentu inovāciju grantu programmu, ar kuras palīdzību studenti apgūst jaunu produktu un prototipu veidošanu, agrīnu zinātniski ietilpīgu biznesa ideju attīstīšanu, sadarbību ar industriju un uzņēmējspēju pilnveidi. Jau tagad šajā programmā, kā arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) projektos var iesaistīties ne tikai RTU, bet arī citu universitāšu studenti, zinātnieki, kā arī jaunuzņēmumi. 

«Izmantojot mūsu infrastruktūru un kapacitāti, RTU var nodrošināt tehnoloģiju pārnesē nepieciešamo iemaņu apgūšanu un attīstīšanu, jo mums ir gan mentori, gan tehnoloģiskais atbalsts,» saka T. Juhna. Viņš akcentē, ka RTU jau sniedz savu ieguldījumu valsts ekonomikā un, savas aktivitātes izvēršot vēl plašāk un vēl aktīvāk kopdarbībā iesaistot uzņēmumus un zinātniekus, «mēs varam nodrošināt, ka Latvijas produktu pievienotā vērtība aug,» ir pārliecināts T. Juhna. 

Sarunā ar Valsts prezidentu uzmanība tika pievērsta arī skolēnu sagatavošanai studijām STEM jomās, un T. Juhna secina, ka RTU jau patlaban aktīvi iesaistās skolēnu ieinteresēšanā par studijām eksaktajās, dabaszinātnēs un inženierzinātnēs, kā arī potenciālo studentu piesaistē. Piemēram, RTU darbojas gan Bērnu un jauniešu universitāte, kas skolēniem nodarbībās ar eksperimentu palīdzību piedāvā apgūt eksaktās un dabaszinātnes, kā arī RTU Materiālzinātnes un ķīmijas fakultāte nodrošina padziļināto kursu «Ķīmija II» un «Fizika II» mācīšanu skolēniem, kuru skolām nav nepieciešamās infrastruktūras šo kursu apguvei. 

Valsts prezidents 1. martā tikās ar Latvijas zinātnes universitāšu – RTU, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – vadību. RTU šajā sarunā pārstāvēja T. Juhna un RTU padomes priekšsēdētājs Andris Vanags. 

T. Junha par RTU rektoru tika ievēlēts 22. februārī un darbu rektora amatā sāks marta beigās. Patlaban viņš ir RTU zinātņu prorektors. 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

2. marts, 2023 plkst. 18:55

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi