RTU studijas norisinās galvenokārt klātienē

9. decembris, 2021
.
.

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), sākot no 15. novembra, studiju process tiek organizēts pamatā klātienē, īstenojot visus nepieciešamos epidemioloģiskās drošības noteikumus, un tajā drīkst piedalīties tikai personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

Studijas – pamatā klātienē

Ņemot vērā studiju programmas specifiku, kā arī izvērtējot epidemioloģisko situāciju, fakultātes dekāns, RTU Rīgas Biznesa skolas un RTU reģionālo studiju un zinātnes centru direktori ir tiesīgi pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot studiju kvalitātes līmeņa saglabāšanu.

Nodarbības, kas plānotas vienlaikus vairāk nekā 100 studējošajiem, atkarībā no studiju satura un plānošanas specifikas drīkst nodrošināt klātienē vai attālināti. 

Personas, kurām ir klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmums par  vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku, kā arī vakcināciju uzsākušās personas studiju procesā piedalās tikai attālināti. Mācībspēkiem nav pienākuma nodrošināt visa studiju procesa dublēšanu klātienē un attālināti, taču piekļuve e-studiju kursa materiāliem ir nodrošināta arī studējošajiem, kuri nav tiesīgi apmeklēt studijas klātienē. 

Ierodoties RTU telpās, studentiem ir jāuzrāda studenta apliecība ar RTU izsniegtu hologrāfisko uzlīmi vai derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī personu apliecinošu dokumentu.

RTU telpās studējošajiem jālieto mutes un deguna aizsegs. 

Klātienes nodarbībās mācībspēkiem jāveic visu personu reģistrācija. 

Atrodoties RTU telpās, ir pēc iespējas jāsamazina cilvēku drūzmēšanās gan auditorijās, gan koplietošanas telpās.

Ja studentam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes – drudzis, klepus, elpas trūkums – klātienes studiju procesa īstenošanas laikā, viņam nekavējoties ir jādodas mājās un jāsazinās ar ģimenes ārstu, kā arī jāinformē mācībspēks un savas fakultātes atbildīgā persona. 

Ja mācībspēkam, darbiniekam vai studējošajam ir apstiprināta Covid-19 saslimšana, tad saslimušajai personai par to nekavējoties jāinformē fakultātes atbildīgā persona, kura, savukārt, informē RTU atbildīgo personu.   

RTU Zinātniskajā bibliotēkā – tikai ar sertifikātu

RTU Zinātnisko bibliotēku drīkst apmeklēt tikai personas, kuras kopā ar personu apliecinošu dokumentu var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcināciju vai pārslimošanu. 

Bibliotēkā ienākušajiem apmeklētājiem ir jāreģistrējas apmeklējuma lapās lietotājiem, izmantojot savus personīgos rakstāmpiederumus.  

Bibliotēkas telpās visiem jālieto sejas aizsargmaskas un jāievēro divu metru distanci.

Lietotāji, kuriem nav Covid-19 sertifikāta, grāmatas drīkst rezervēt attālināti līdzņemšanai. Rezervētās grāmatas var saņemt bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5, 1. stāvā bibliotēkas darba laikā. Savukārt paņemtās grāmatas nodot var bibliotēkas darba laikā pašapkalpošanās grāmatu nodošanas aparātā pie bibliotēkas ieejas no Zundas kanāla puses.

Grāmatu rezervācija: 

  • rakstot vai , vai ;
  • iekšējā portāla ORTUS sadaļā «Bibliotēka».

Konsultācijas par grāmatu rezervēšanu – 67089308, 67089490, 67089246 vai 67089102 darba dienās plkst. 9.00–17.00.
Konsultācijas par e-resursu izmantošanu – 67089102.

Dienesta viesnīcās – tikai īrnieki ar sertifikātiem

RTU dienesta viesnīcās ir atļauts uzturēties īrniekiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, apliecinot vakcināciju vai pārslimošanu. 

Dienesta viesnīcas iemītnieka īrētā istaba ir uzskatāma par vienu mājsaimniecību. Iemītniekiem ir aizliegts uzņemt un izmitināt viesus dienesta viesnīcas telpās.

Koplietošanas telpās nav pieļaujama pulcēšanās, tāpēc ir aizliegts bez iemesla pārvietoties un uzturēties koplietošanas telpās, kā arī cita īrnieka istabā. Atrodoties ārpus savas istabas, ir jālieto mutes un deguna aizsegs.  

Ja studentam ir klīniskas pazīmes par Covid-19 infekciju, tas nekavējoties jāziņo dienesta viesnīcas administrācijai.

RTU dienesta viesnīcu telpās atļauts ienākt tikai RTU personālam un personām, kuras apkalpo iekārtas vai sniedz citus pakalpojumus, uzrādot Covid-19 sertifikātu. 

Darbs, cik iespējams, – attālināti

RTU struktūrvienību vadītājiem iespēju robežās nepieciešams darbiniekiem nodrošināt attālinātā darba iespējas, ja vien darba specifika to ļauj un tiek nodrošināta darba nepārtrauktība.

Atrodoties vai pārvietojoties RTU telpās, darbiniekiem jāievēro divu metru distance, jālieto sejas maska, aizsedzot degunu un muti, kā arī jāievēro visi citi epidemioloģiskās drošības pasākumi. Personām, kuras nelieto sejas masku vai to lieto neatbilstošā veidā RTU telpās ienākt aizliegts. 

Pētnieciskajos projektos nodarbinātie darba pienākumus veic attālināti, izņemot gadījumus, ja klātienes darbs nepieciešams, lai  nodrošinātu darbības nepārtrauktību, saglabātu infrastruktūru un dzīvās dabas resursus, kā arī izpildītu saistības projektos. Zinātniskā darbība klātienē notiek epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot visus drošības noteikumus. 

Uz pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir nepieciešams ierasties RTU, bet kuri nav RTU darbinieki, attiecas tie paši noteikumi, kas uz darbiniekiem. 
 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

9. decembris, 2021 plkst. 16:00

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi