Sākas mācības pasniedzējiem, kuri izstrādās studiju moduļus augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei

24. aprīlis
.
.
Projekta «Augsta līmeņa digitālo prasmju attīstība Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas jomā» saturiskā vadītāja Alla Anohina-Naumeca iepazīstina RTU, RSU un LU mācībspēkus ar projektā mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Foto: Elīna Karaseva, RTU

Lai Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Latvijas Universitātes pasniedzējiem palīdzētu izstrādāt kvalitatīvus studiju moduļus augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, sākušās mācības, kurās viņi papildinās zināšanas par augstas veiktspējas skaitļošanas platformas funkcionalitāti un tās elementu izmantošanu studiju kursos, digitālās kompetences aktualitāti un tās apguves īpatnībām augstākajā izglītībā, kā arī studiju kursa dizainu un aktīvu mācīšanos.

Mācības norisināsies klātienē un attālināti visu pavasari, nodrošinot iespēju mācībspēkiem zināšanas gūt sev ērtā veidā. 

Izzināt digitālo kompetenci, tās aktualitāti augstākajā izglītībā, kā arī par digitālās kompetences mācīšanas un mācīšanās īpatnībām mūsdienās, kas palīdzēs augstskolu akadēmiskajam personālam pilnveidot pedagoģisko kompetenci un sekmēt profesionālo izaugsmi, mācībspēkiem palīdzēs LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Zanda Rubene. Savukārt apgūt kursa dizaina principus, attīstīs interaktīvu multimediju mācību materiālu izstrādes prasmes, pilnveidos kompetences studentcentrētas vērtēšanas un atgriezeniskās saites nodrošināšanā būs iespēja RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra direktores Noras Jansones-Ratinikas, Studiju inovāciju un attīstības nodaļas vadītāja Matīsa Sīļa, studiju inovāciju vadītāja Raimonda Stroda un studiju inovāciju projektu vadītājas Katrīnas Elizabetes Puriņas-Biezās, e-studiju satura pārvaldnieka Bruno Žugas, kā arī mācīšanas un mācīšanās projektu vadītājas Zanes Kadakovskas vadībā.

RTU HPC (High Performance Computing – augstas veiktspējas skaitļošana) centra vadītājs Lauris Cikovskis, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes vadošais pētnieks Jānis Eidaks un docents Viktors Zagorskis iepazīstinās mācībspēkus r augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) iespējām iepazīstinās un rosinās idejas HPC rīku iekļaušanai studiju kursos. Viņu vadītajās lekcijās liela uzmanība tiks veltīta arī projektā piedāvātās HPC platformas funkcionalitātei un tās iekļaušanai e-studiju kursos. 

Mācībās kopumā piedalās vairāk nekā 60 mācībspēku no RTU, RSU un LU, kuri konkursu kārtībā izvēlēti studiju moduļu un tajos ietverto kursu izstrādei. Paralēli tam tiek apzinātas mācībspēku vajadzības, lai viņiem piedāvātu konsultācijas un specifiskas mācības, kas nepieciešamas intensīvai iesaistei projektā, izstrādājot, aprobējot un pilnveidojot studiju moduļus. 

Īstenojot projektu «Augsta līmeņa digitālo prasmju attīstība Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas jomā» (projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003) RTU sadarbībā ar partneriem no RSU un LU līdz 2026. gadam izstrādās 12 jaunus studiju moduļus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Tie tiks integrēti studiju procesā, kā arī tiks izmantoti, lai nodrošinātu mācības arī industrijā nodarbinātajiem un kā tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas instrumenti. Izmantojot jaunos studiju moduļus, līdz 2026. gadam padziļinātas digitālās prasmes gūs ap 2000 studentu un speciālistu no uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora. Iegūt jaunas zināšanas un prasmes viņiem palīdzēs mācībspēki, kuri tiks īpaši sagatavoti, tajā skaitā, pārņemot labāko pasaules pieredzi.

Partneruniversitātēs jau ir izvēlētas studiju programmas un kursi, kā arī mācībspēki, kuri šo darbu veiks. Ir arī noteiktas prasības studiju moduļu un kursu izstrādei, piemēram, ir jāizmanto kombinētā studiju metodika, jāparedz augstas veiktspējas skaitļošanas platformas izmantošana, jāiekļauj video ieraksti, tiešsaistes testi, interaktīvi studiju elementi, lai palīdzētu studējošajiem iegūt tādas zināšanas, lai viņi spētu patstāvīgi radīt un izmantot digitālus risinājumus sarežģītām problēmām ar daudziem mijiedarbības faktoriem. 

Projekta galvenais mērķis ir palielināt speciālistu skaistu Latvijā ar augsta līmeņa digitālām prasmēm (DigiComp 7.–8. līmenis), kuri spēj lietot augstās tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs, kā arī radīt radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu.

Īstenojot projektu, RTU tiks izstrādāti studiju moduļi šādās jomās: zinātniskā programmēšana un operētājsistēmas; datorizētā projektēšana, 3D modelēšana un dizains; datu analīze, mašīnmācīšanās, datu zinātne; paralēlā programmēšana; modelēšana un simulācija; progresīvas skaitļošanas sistēmas un metodes; sarežģītu fizikālu sistēmu inženiermodelēšana un mehānisko, aerodinamisko, elektrodinamisko īpašību simulācija; mākslīgais intelekts, tostarp attēlos balstīta diagnosticēšana medicīnā. RSU izstrādās studiju moduļus «Digitālie veselības dati, datu bāzes un analītika» un «Mākslīgā intelekta, 3D tehnoloģiju, vizualizācijas un genomikas pielietojumi veselības aprūpē: jaunākie atklājumi un nākotnes izaicinājumi», bet LU – «Datu apstrādes un vizualizācijas metodes» un «Vides procesu modelēšana un klimats». 

Studiju moduļi izstrāde tiks pabeigta līdz šā gada beigām, jau nākamajā gadā tos sāks aprobēt pirmie studenti. 

Projektu «Augsta līmeņa digitālo prasmju attīstība Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas jomā» finansē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija un valsts budžets. 

Sākas mācības pasniedzējiem, kuri izstrādās studiju moduļus augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei

Projektā «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» sākas mācības pasniedzējiem

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

24. aprīlis plkst. 17:00

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi