RTU zinātnieki saņem valsts apbalvojumus

20. novembris, 2018
.
.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedz apbalvojumu Aināram Paeglītim. Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Latvijas neatkarības proklamēšanas 100. gadskārtas priekšvakarā, 17. novembrī, Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza valsts apbalvojumus. Valsts atzinību ieguvis ir arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesors Ainārs Paeglītis un pētnieks Juris Ķiploks.

Fotogalerija

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Transportbūvju institūta direktoram Ceļu un tiltu katedras vadītājam profesoram Aināram Paeglītim piešķirta Atzinības krusta III šķira un viņš iecelts par ordeņa komandieri. Ar augsto valsts apbalvojumu novērtēts profesora ieguldījums Latvijas ilgtspējīgā attīstībā, būtisku uzmanību veltot autoceļu tiltu projektēšanas, izpētes un to darbmūža pagarināšanas problēmām.

A. Paeglītis 1992. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu būvniecībā. Kopš 1979. gada strādā RPI (Rīgas Politehniskajā institūtā, tagad RTU). Kopš 2010. gada ir RTU Transportbūvju institūta direktors un Ceļu un tiltu katedras vadītājs. Profesors aktīvi darbojas daudzās transportbūvju nozares jomās – pedagoģiskajā, zinātniskajā, normatīvu izstrādes, profesionālās ekspertīzes un citās. Būtisku darbu profesors ieguldījis tehniskās literatūras sarakstīšanai latviešu valodā. Viņš ir autors vairākām mācību grāmatām par tiltu konstrukcijām, un daudzi no šiem darbiem ir vienīgie latviešu valodā sarakstītie mācību līdzekļi šajā nozarē. Profesora A. Paeglīša zinātnisko pētījumu virziens saistīts ar tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūžības, tiltu dinamisko īpašību un dzelzsbetona tiltu kalpošanas laika un to ietekmējošo faktoru pētījumiem. Viņš ir vairāk nekā 80 zinātnisko rakstu autors, 20 no tiem indeksēti prestižajās starptautiskajās datu bāzēs Scopus un Web of Science. Kopš 2018. gada profesors pilda starptautiskā zinātniskā žurnāla «The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering» redaktora pienākumus. Šis žurnāls indeksēts Scopus datu bāzē.​

RTU Aizsardzības un militāro tehnoloģiju pētījumu centra (AMTPC) vadītājam, Latvijas Republikas Zemessardzes Studentu kājnieku bataljona Izlūkošanas nodaļas priekšniekam, Zemessardzes Zinātnes, pētniecības un inovāciju ieviešanas centra vadītājam, kapteinim Jurim Ķiplokam piešķirta Viestura ordeņa V šķira un viņš iecelts par ordeņa kavalieri.

2011. gadā J. Ķiploks RTU ieguva inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu, aizstāvot promocijas darbu par automatizētas strēlnieka rezultātu kontroles un novērtēšanas sistēmas izveidi. Inženiera kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu elektrotehnikā viņš ieguva 2006. gadā. Viņš ir vadījis vairākus maģistra darbus, inženierprojektus, bakalaura darbus, kā arī recenzējis promocijas darbu. J. Ķiploks ir vairāku nozīmīgu zinātnisko publikāciju autors, daļa no tām veltīta militārajai jomai. No 2004. līdz 2010. viņš ir bijis Nacionālo bruņoto spēku profesionālajā militārajā dienestā, un kopš ir 2017. gada Zemessardzes Zinātnes pētniecības un inovāciju ieviešanas centra vadītājs un viņa pienākumos ietilpst sadarbības veicināšana ar dažādu zinātnisko nozaru un apakšnozaru zinātniekiem, kā arī viņu piesaistīšana. RTU J. Ķiploks vada AMTPC, kā arī ir vadošais pētnieks Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā.

RTU zinātnieki saņem valsts apbalvojumus
Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedz apbalvojumu Jurim Ķiplokam. Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

20. novembris, 2018 plkst. 15:29

Līdzīgi raksti

Ziņas

_