RTU uzņēmējdarbības studiju procesā integrēs «Lego® Serious Play®» metodi

5. augusts
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātē izveidota «Lego® Serious Play®» laboratorija, piedāvājot studentiem un mācībspēkiem radošā ceļā rast efektīvus risinājumus dažādiem izaicinājumiem. Pasaulē atzītā metode tiks arī izmantota, lai daudzveidotu studiju procesu fakultātes Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūtā. 

«Lego® Serious Play®» metode ir domāšanas, komunikācijas un problēmu risināšanas tehnika, kas izstrādāta, lai atvieglotu un sekmētu organizāciju, komandu un indivīdu darbību, stāsta RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta direktors, sertificēts «Lego® Serious Play®» treneris Deniss Ščeulovs. Tā ļauj rast risinājumus gan tagadnes un nākotnes problēmām, gan modelēt retrospektīvu, lai labāk saprastu pagātnes kļūdas un tās labotu.

Metode balstīta plašos uzņēmējdarbības, organizāciju, attīstības, psiholoģijas un pedagoģijas pētījumos, tās pamatā ir zināšanu atklāsme caur darbošanos ar rokām. Proti, caur it kā vienkāršu rotaļāšanos ar «Lego» klucīšiem, būvējot dažādus modeļus, zinoša trenera vadībā ir iespējams apzināties savas idejas, atklāt tās, atraisīt iztēli, atbrīvoties komunikācijai, katram individuāli un mijiedarbībā ar citiem nonākt pie atbildēm un risinājumiem, cieņpilni reflektēt arī uz negatīvu informāciju. Metode palīdz risinājumu meklēšanā un lēmumu pieņemšanā aktīvi iesaistīt pilnīgi visus dalībniekus, kas nereti nav iespējams sapulcēs, kur lielākoties dominē līderu viedoklis, bet citi neieinteresētības vai introvertās dabas dēļ vispār netiek sadzirdēti. Iesaistot visus, ir iespējams nonākt pie negaidītiem un inovatīviem risinājumiem, vienlaikus novērtēt katra indivīda ieguldījumu un līdzatbildību, tādējādi arī mainot organizācijas kultūru. 

«Lego® Serious Play®» metodi var lietot ļoti plaši, piemēram, komandas attīstībā, ieinteresēto pušu iesaistīšanā, produktu un pakalpojumu inovācijās, projektu vadībā, zīmola radīšanā, uzņēmējdarbības uzsākšanā, koučingā, vadības attīstībā, organizācijas un komunikācijas startēģijās, konfliktu pārvaldībā, izmaiņu vadībā, grupas lēmumu pieņemšanā, radošo problēmu risināšanā, biznesa modelēšana utt. 

D. Ščeulovs ir pārliecināts, ka metodei ir plašs pielietojums arī akadēmiskā vidē. To viņa vadībā jau izmēģinājuši RTU un Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) kopējās studiju programmas «Radošās industrijas» pasniedzēji, diskutējot par labāko bakalaura darba modeli. Šovasar notika pirmais starpdisciplinārās studiju programmas izlaidums. Programma sagatavo radošo industriju uzņēmējus, piedāvājot zināšanas kultūrā un mākslā, ko nodrošina LKA, kā arī izpratni par uzņēmējdarbības procesiem un likumsakarībām un jaunākajām tehnoloģijām, kas ir RTU kompetencē. Programmā īpaša uzmanība pievērsta radošās uzņēmējdarbības specifikai un jaunuzņēmumiem, sekmēta jaunrades procesu izpratne, tāpēc absolventi spēj saskatīt uzņēmējdarbības potenciālu kultūras un radošajā sektorā un var paši kļūt par inovāciju radītājiem. RTU un LKA sadarbība turpināsies, jo licencēšanai ir iesniegta maģistrantūras programma «Radošās industrijas un izaugsmes menedžments», kas domāta radošo industriju organizāciju vadītājiem, kuriem jau ir darba pieredze un kuri vēlas savas zināšanas papildināt. Programmā apgūstamais saturs tiks pozicionēts trīs līmeņos – personīgajā, uzņēmuma un globālajā, un katrs students varēs studiju saturu piemērot individuālajām vajadzībām.  

D. Ščeulovs «Lego® Serious Play®» metodi plāno izmantot arī studiju procesa daudzveidošanā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē.

«Lego» klucīši tiek izmantoti arī RTU Dizaina fabrikas izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta programmās. Piemēram, Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Climate-KIC» izglītības un mobilitātes programmas profesionāļiem «Pioneers into Practice» dalībnieki tos ir izmantojuši, lai veiksmīgāk ģenerētu idejas, atklātu savu pieredzi un redzējumu par dažādiem jautājumiem, uzlabotu komandu darbu utt.

RTU ir Latvijā vienīgā daudznozaru tehnoloģiju universitāte. Tās deviņās fakultātēs iespējams iegūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte nodrošina augstāko izglītību dažādos ekonomikas un uzņēmējdarbības virzienos, sagatavojot starptautiski atzītus speciālistus un uzņēmējus. 

RTU uzņēmējdarbības studiju procesā integrēs «Lego® Serious Play®» metodi

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

5. augusts plkst. 9:50

Līdzīgi raksti

Jaunumi

_