RTU studenti pēta nereģistrētās nodarbinātības izplatību Latvijā

28. aprīlis, 2020
.
.

Latvijas iedzīvotāji ir iecietīgi pret nereģistrētu nodarbinātību sezonālos un vienreizējos darbos, liecina Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) studentu pētījums.

Latvijā nepastāv vienota izpratne par nereģistrētās nodarbinātības definīciju, secināts pētījumā «Nereģistrētās nodarbinātības izplatība Latvijā un tās apkarošanas iespējas», kurā skaidroti iemesli un arī sabiedrības pieņemošā attieksme šādas nodarbinātības pastāvēšanai. Pētījumu veica SESMI studenti Ieva Nagle, Ilvija Ulmane, Aleksandra Šutova un Bruno Bergmanis asociētā profesora Māra Juruša un docentes Justīnas Hudenko vadībā. 

Pētījums atklāj vispārēju iecietību sabiedrībā nereģistrēt sezonas un vienreizējos darbos. Piemēram, daļa no sabiedrības uzskata, ka nav nepieciešams reģistrēt darbu, ja tas tiek veikts mājsaimniecības vai tuvākā sociālā loka ietvaros. Tāpat vairāk kā puse no respondentiem ir saņēmuši nedeklarētus ieņēmumus no pastāvīga darba oficiāli reģistrētā uzņēmumā, apzinoties, ka šādus darbus būtu nepieciešams reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Tikai 16% no visiem aptaujātajiem ir norādījuši, ka visi ieņēmumi ir oficiāli reģistrēti. 

Skaidrojot nereģistrētas nodarbinātības apkarošanas iespējas, studenti ir atzinuši, ka ir maz ticams, ka nodarbinātība vienreizējos darbos, darbos mājsaimniecībās un tuvākajā sociālajā lokā tiktu reģistrēta, pat ja sabiedrības izpratnē būtu nepieņemami iegādāties preci vai pakalpojumu, par kuru ir zināms, ka tā nodrošināšanai ir izmantota nereģistrētā nodarbinātība. Vismazākās izredzes panākt ienākumu reģistrēšanu ir uzkopšanā, dzīvnieku pieskatīšanā, bērnu un senioru aprūpē un lauksaimniecībā. Savukārt, augstāk respondenti vērtējuši sociālās atbildības veicināšanu attiecībā uz oficiāli reģistrētiem uzņēmumiem un tajos strādājošajiem.

Studenti ir noskaidrojuši arī nedeklarētas nodarbinātības galvenos motivācijas avotus. Tie saistīti ar to, ka abas puses – darba devējs un nodarbinātais gūst labumu no darba nereģistrēšanas. Nodarbinātajiem ir interese nedeklarēt darbu, turpinot saņemot pabalstus, maksājot alimentus u.c.

Pētījums prezentēts RTU 61.Studentu zinātniski tehniskās konferences sekcijā «Nodokļi un muita», kas notika 20. aprīlī attālinātā režīmā. Tajā piedalījās Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas un VID pārstāvji. VID atzinīgi novērtēja studiju projektu, aicinot diskutēt par tā rezultātiem, kā arī iekļaut pētījuma atziņas VID rīcības plānā cīņai pret «aplokšņu» algām. Darbs tika rekomendēts arī virzīšanai uz Latvijas Bankas rīkoto pētniecisko darbu konkursu. Konferencē tika prezentētas arī tādas aktuālas tēmas kā digitālās patstāvīgās pārstāvniecības principa ieviešana starptautiskajā nodokļu piemērošanā, risinājumi darījuma tirgus vērtības noteikšanas pilnveidošanai muitas un nodokļu vajadzībām, biometrisko tehnoloģiju izmantošana pasaulē muitas jomā un iespējamā realizācija Rīgas lidostā, kā arī starptautiskās pārrobežu tirdzniecības veicināšana.

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

28. aprīlis, 2020 plkst. 16:32

Līdzīgi raksti

Jaunumi

_