RTU studenti Glāzgovā prezentēs prototipus notekūdeņu attīrīšanai un bioenerģijas ražošanai

3. jūnijs, 2020
.
.
.

Dažādu nozaru un līmeņu studentu un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācībspēku sadarbībā top prototipi un idejas risinājumiem bioenerģijas, notekūdeņu attīrīšanas, zemas enerģijas patēriņa ēku, kosmosa, sensora tehnoloģiju un robotikas jomās. 

Studentu inovāciju granta programmu aktivitātes «Vertikāli integrēts projekts» (VIP) mērķis ir dot iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā – maģistranti un doktoranti uzrauga ne tikai bakalaura līmenī̄ studējošo darbu, bet arī iesaista RTU Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) skolēnus projektēšanas un izpētes darbos, kas var būt daļa no maģistranta vai doktoranta pētniecības darba –, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību. Studentu komandas ir starpdisciplināras un vertikāli integrētas – studējošie pārstāv dažādus studiju līmeņus, sākot no bakalaura studijām līdz pat doktorantūrai. Komandas vāc un apstrādā datus, attīsta prototipus, to darbu uzrauga RTU mācībspēki, savukārt kvalitātes kontroli un palīdzību projektēšanā un prototipa izgatavošanā nodrošina RTU Dizaina fabrika. 

Aktivitāte tiek īstenota jau vairākus semestrus, pētniecības darbu vēršot dažādos virzienos. Izveidotas sešas studentu komandas. Izvērtējot studentu komandu darba progresu un veikumu, VIP 2020. gada pavasara sezonas noslēgumā par veiksmīgākajiem risinājumiem atzīts bioreaktora prototips, kas ļauj lietderīgi izmantot pārtikas atkritumus, un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas prototips, kura darbības princips atdarina dabisku ekosistēmu. Abi risinājumi vērsti uz dzīves kvalitātes uzlabošanu, samazinot ietekmi uz vidi. Komandām būs iespēja 2021. gada pavasarī savu darbu prezentēt starptautiskajā VIP Pecha Kucha konkursā, Glāzgovā. Arī Latvijā komandas sevi prezentēja, veidojot Pecha Kucha un video prezentācijas.

Bioenerģijas reaktora prototips ļauj no pārtikas atkritumiem, kas parasti nonāk konteinerā, iegūt enerģiju mājsaimniecības vajadzībām un kompostu lietošanai dārzā vai siltumnīcā. Studenti VIP aktivitātē testēja, kādi pārtikas atkritumi nodrošina augstākos siltumenerģijas rādītājus, kādi mikroorganismi veicina enerģijas rašanos utt. Bioenerģijas grupas zinātniskā vadītāja ir asociētā profesore Linda Mežule.

Arī notekūdeņu attīrīšanas sistēmu studenti RTU zinātņu prorektora Tāļa Juhnas vadībā veido tā, lai tā būtu izmantojama mājsaimniecībās, piemēram, lauku mājās vai nelielos uzņēmumos un kafejnīcās, nodrošinot iespēju ūdeni lietot atkārtoti. Studentu komandas mērķis ir izveidot bioloģisku notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, kurā ir barības ķēde, kas atdarina dabisku ekosistēmu – sēnes un baktērijas noārda organiskās atkritumvielas, aļģes aug, patērējot ūdenī izšķīdušās barības vielas, zooplanktons apēd aļģes un zooplanktonu apēd zivis, zivju saražotās atkritumvielas pārstrādā baktērijas un kļūst par barības vielām augiem. Sistēma ļauj īsākā laikā attīrīt lielāku daudzumu ūdens, izmantojot mazāk resursu, turklāt videi draudzīgā veidā. 

Ar uzvarējušo grupu prezentācijām iespējams iepazīties šeit: bioenerģija un notekūdeņi.

Šajā semestrī VIP aktivitātē darbojas arī kosmosa grupa, kas pēta raķetes uzbūvi un grupas mērķis ir izveidot raķetes prototipu, kas spētu uzlidot viena km augstumā (zinātniskais vadītājs ir RTU doktorants Pauls Irbins); robotikas grupa pilnveido robota «Pepper» robota uzbūvi un programmēšanas iespējas un pielietojumu (zinātniskais vadītājs ir asociētais profesors Mihails Gorobecs); sensoru sistēmas grupa aplūko sensora sistēmu izmantošanas iespējas auto veiksmīgai noparkošanai Ķīpsalas teritorijā (zinātniskais vadītājs ir Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns Jurģis Poriņš ar asistentu Dairi Freiju); enerģijas grupa skata enerģijas patēriņu un plāno izveidot nulles enerģijas mājas prototipu (zinātniskais vadītājs ir asociētais profesors Jānis Zaķis).

VIP ir viena no vērienīgās programmas «Studentu inovāciju granti» (SIG) aktivitātēm. SIG (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem») ir līdz šim nebijis projekts, ko RTU īsteno kopš 2019. gada, lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju. Studējošie, piedaloties VIP aktivitātē, saņem 200 līdz 228 eiro lielu ikmēneša stipendiju (lai saņemtu stipendiju, studentam jābūt sekmīgam un bez studiju parādiem), bet mācībspēki var izmantot komandu darba rezultātus.

 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

3. jūnijs, 2020 plkst. 11:12

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi