RTU stiprinās loģistikas izglītību

6. jūlijs
.
.
Foto: pixabay.com

Ministru kabinetam atbalstot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) ieceri atvērt jaunu studiju virzienu «Transporta pakalpojumi», tiek dota zaļā gaisma divu jaunu loģistikas studiju programmu realizācijai. Tas ļaus RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātei (IEVF) nodrošināt pilna spektra loģistikas izglītību no koledžas līdz maģistrantūras līmenim, kā arī realizēt tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursus.

Šobrīd topošajiem studentiem iespējams pieteikties studijām RTU IEVF profesionālā bakalaura studiju programmā «Uzņēmējdarbības loģistika», lai kļūtu par kvalificētiem, tautsaimniecības prasībām atbilstošiem, starptautiski konkurētspējīgiem speciālistiem loģistikas un transporta ekonomikas jomās. Par studiju programmu interese ir liela, ik gadu pieteikumu skaits būtiski pārsniedz pieejamo studiju vietu skaitu. 

Ekonomikas ministrijas prognozes liecina, ka transporta un loģistikas nozarē pieaugs pieprasījums pēc speciālistiem ar augstāko izglītību. Lai pilnveidotu izglītību un IEVF veidotu par loģistikas izcilības centru Latvijā, RTU izstrādājusi un iesniegusi licencēšanai divas jaunas studiju programmas. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas «Loģistika» mērķis būs veidot studentu profesionālo kompetenci darbam loģistikas jomā, kā arī veidot pētniecības prasmes, lai sagatavotu speciālistus, kuri spēj nodrošināt loģistikas pamatprocesus, un veidot izpratni par loģistikas ietekmi uz vidi un atbildīgu saimniekošanu, to absolvējot iegūstot loģistikas speciālista kvalifikāciju. Izzinot nozares vajadzības, secināts, ka uzņēmumos nepieciešami praktiskas un ražošanā uzreiz pielietojamas spējas apguvuši profesionāļi.

Savukārt profesionālās maģistra studiju programmas «Loģistika un piegādes ķēdes drošība» mērķis ir veidot studentu profesionālo kompetenci darbam loģistikas un piegādes ķēdes vadīšanas un tās drošības jomā, kā arī attīstīt pētniecības prasmes, lai sagatavotu speciālistus, kuri spēj nodrošināt augstu kvalitāti visos piegādes ķēdes procesos, kā arī veidot izpratni par piegādes ķēdes ietekmi uz vidi un atbildīgu saimniekošanu. Būtisks akcents tiks likts uz padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi ciešā sasaistē ar praksē pielietojamām spējām. Šo programmu absolvējot, tiks iegūta augstākā līmeņa kvalifikācija loģistikas jomā – piegādes ķēdes vadītājs. Ņemot vērā, ka augstākā izglītība ir viens no galvenajiem globālās konkurētspējas rādītājiem, studiju programma būs starpdisciplināra un orientēta uz pieprasījumu reģionālā un globālā mērogā.

Visas loģistikas programmas ir hierarhiski saturiski sakārtotas tā, ka koledžas beidzēji varēs izvēlēties – pēc absolvēšanas iet strādāt nozarē vai turpināt studijas bakalaura programmā uzreiz trešajā kursā. Līdzīgi ir arī ar bakalaura programmas «Uzņēmējdarbības loģistika» absolventiem – studijas turpinot maģistratūrā, būs jāmācas tikai viens gads. 

Iecerēts, ka jaunā maģistra studiju programma studētgribētājiem būs pieejama no 2023. gada februāra, bet koledžas līmeņa studiju programma – no 2023./2024. studiju gada. 

RTU pretendē uz vadošo lomu tādos zinātnes virzienos kā enerģētika un elektrotehnika, elektronika un telekomunikācijas, datorsistēmas un informācijas tehnoloģija, ķīmija un ķīmijas tehnoloģija, biomehānika un biomateriālu tehnoloģija, materiālzinātne un materiālu dizains, tekstila un apģērbu tehnoloģija, siltuma, gāzes un ūdens inženierija, būvzinātne un ģeomātika, mehānika, mehatronika un robotika, automobiļu, dzelzceļa un aviācijas transports, aparātbūve, arhitektūra un pilsētplānošana, digitālās humanitārajās zinātnes, valodniecība un tulkojumzinātne, kā arī biznesa vadība un transporta loģistika. Lai attīstītu zinātnes virzienu transporta loģistikā, paaugstinātu starptautisko konkurētspēju, veicinātu sadarbību zinātnes, inovāciju un studiju jomās, stiprinātu RTU tēlu un atpazīstamību, tika nolemts atvērt jaunu studiju virzienu. Ministru kabinets lēmumu par to pieņēma 5. jūlijā. 

Gan Ekonomikas, gan Satiksmes ministrija atzinīgi novērtējušas RTU ieceri izveidot jaunu studiju virzienu «Transporta pakalpojumi» un studiju programmas, liecina Ministru kabineta rīkojuma anotācija. Arī Latvijas Darba devēju konfederācija uzsver nepieciešamību sagatavot augsta līmeņa speciālistus ar profesionālo kompetenci loģistikas nozarē. Atbildīgās institūcijas, piemēram, Pārresoru koordinācijas centrs un Augstākās izglītības padome, izvērtējot jauno studiju virzienu, atzīst, ka tas atbilst Latvijas Nacionālā attīstības plānam un Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2030. 

Kvalitatīvu izglītību un zinātniskos pētījumus starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā, transporta ekonomikā un uzņēmējdarbības loģistikā nodrošina RTU IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra. RTU IEVF ir lielākā RTU fakultāte. 2021./2022. studiju gadā tā svin 55 jubileju.  

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

6. jūlijs plkst. 9:32

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi