RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā īstenoti divi projekti

1. augusts, 2014
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā  (RTU IEVF SESMI) šogad Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā «Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā» veiksmīgi īstenoti divi projekti «Piegāžu ķēžu drošība».

Projektu mērķis bija nodrošināt augstu apmācību kvalitāti studiju priekšmetā «Starptautisko piegāžu ķēžu drošība», tādēļ studiju procesā tika piesaistīts viens no pasaules vadošajiem starptautisko piegāžu ķēžudrošības ekspertiem – Šveices pārrobežu pētniecības asociācijas (Cross-border Research Association – CBRA) vadošais pētnieks, zinātņu doktors Juha Hintsa.

J. Hintsa sagatavoja un lasīja lekcijas studentiem, konsultēja RTU IEVF SESMI mācībspēkus, kā arī sagatavoja publicēšanai mācību grāmatu par starptautisko piegāžu ķēžu drošības jautājumiem.

«Paveiktais ir devis nozīmīgu ieguldījumu RTU IEVF SESMI realizētās studiju programmas «Muitas un nodokļu administrēšana» kvalitātes pilnveidošanā, tādēļ nākamajā studiju gadā sadarbību ar CBRA vadošo pētnieku ir plānots turpināt,» uzsver RTU IEVF SESMI docents, projekta koordinators Normunds Rudzītis.

Grantu shēma «Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā» piedāvā iespēju Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām uzaicināt Šveices zinātniekus vadīt lekcijas un apmainīties ar visu veidu zinātnisko pieredzi. To administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Projektiem pieejamo finansējumu veido Šveices Konfederācijas un Latvijasvalsts budžeta finansējums.

RTU Komunikācijas nodaļa

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

1. augusts, 2014 plkst. 13:24

Līdzīgi raksti

Jaunumi

_