RTU samazina ekoloģiskās pēdas nospiedumu, ieviešot Zaļās Ķīpsalas konceptu

15. marts, 2018
.
.

Mazinot cilvēka ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir apņēmusies līdz 2023. gadam RTU studentu pilsētiņā ieviest konceptu «Zaļā Ķīpsala». To iecerēts īstenot, veicot ilgtspējīgu resursu pārvaldību, paplašinot RTU darbinieku un studentu izpratni par vides jautājumiem un sekmējot videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu. Zaļās Ķīpsalas koncepcijas prezentācija notiks Starptautiskajā ūdens dienā, ceturtdien, 22. martā, plkst. 11.00 RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6.

RTU ir identificējusi trīs galvenās platformas — enerģijas resursu patēriņa un atkritumu pārvaldība un transports, kurās iespējams veikt uzlabojumus, lai sasniegtu efektīvākos rezultātus, samazinot RTU ekoloģiskās pēdas nospiedumu. To iespējams izdarīt, uzlabojot infrastruktūru, mainot studentu un darbinieku paradumus un RTU zinātnieku radītos inovatīvos zaļos produktus un tehnoloģijas izmantojot Ķīpsalas studentu pilsētiņas infrastruktūrā. 

Svarīga loma Zaļās Ķīpsalas konceptā būs arī RTU zinātnieku inovācijām — tās tiks aprobētas Ķīpsalā, veicinot ilgtspējīgu pilsētiņas apsaimniekošanu. Jau līdz šim zinātnieki ir radījuši inovatīvas zaļās tehnoloģijas, kas pielietojumu radušas tieši studentu pilsētiņā. Piemēram, energoefektīvs LED apgaismojums ir izveidots arī Ķīpsalas studentu pilsētiņas ārtelpā, savukārt dienesta viesnīcās un RTU Ķīpsalas peldbaseinā siltā ūdens sagatavošanā tiek izmantota siltumenerģija, kas iegūta no notekūdeņu siltuma. 

RTU Zaļās Ķīpsalas konceptu prezentēs RTU zinātņu prorektors akadēmiķis Tālis Juhna, un pēc tam paredzēta RTU žurnāla «Innovation» diskusija, kurā nozares eksperti dalīsies savā pieredzē un skatījumā, kā jāattīstās zinātnei un tehnoloģiju sektoram, lai nodrošinātu ilgtspējīgu Latvijas nākotni. Pēc diskusijas RTU Studentu parlaments organizēs aktivitātes, pārbaudot klātesošo zināšanas par ūdeni, tā izcelsmi un ieguvumiem, atsakoties no plastmasas pudelēs fasēta ūdens lietošanas. 

RTU studentu pilsētiņas apsaimniekošanā jau patlaban tiek izmantoti arī citi zaļie principi, gan būvējot un rekonstruējot ēkas, gan iekārtojot un aprīkojot tās, gan arī veicinot zaļos paradumus darbinieku un studentu vidū. 

Piemēram, uz RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes (EEF) jumta uzstādīti saules paneļi un vēja turbīna, kas gan «apkalpo» māju, gan tiek izmantoti studiju procesā un pētījumos. Tāpat elektroenerģijas patēriņa mazināšanai intensīvi notiek pāreja uz LED apgaismes elementiem un luminiscentiem, koplietošanas telpās uzstādīti sensori, nodrošinot apgaismojumu tikai tad, kad telpās kāds atrodas, savukārt automātiski vadāmās žalūzijas nodrošina optimālu gaismu telpās. EEF ēka ir arī pilnībā automatizēta – vēdināšanas, kondicionēšanas, apkures un apgaismojuma sistēmas tiek kontrolētas caur vienotu vadības paneli. 

Arī RTU Arhitektūras fakultāte ir viedā ēka, kurā apgaismojums izslēdzas automātiski. Ātrijā tiek izmantota dabīga virsgaisma, telpās uzstādīti CO2 sensori, ieviesta automatizēta ventilācijas sistēma, kuras darbības intensitāte tiek noteikta, vadoties pēc CO2 koncentrācijas telpā. Logus sedz automātiski vadāmas žalūzijas. 

Rekonstruējot fakultāšu un dienesta viesnīcu ēkas, notiek siltināšanas darbi, ir ieviesta automatizēta gaisa padeves sistēma, kas, ņemot vērā ārējās apkārtējās vides temperatūras datus un rādītājus iekštelpās, nodrošina svaiga gaisa padevi.

RTU fakultātēs izvietoti ūdens dzeršanas punkti, lai samazinātu plastmasas pudeļu lietošanu un kopējo atkritumu daudzumu. Vairākās telpās ir atkritumu šķirošanas tvertnes un līdz nākamajam studiju gadam šādas šķirošanas tvertnes plānots uzstādīt visās studentu pilsētiņas ēkās. Pilsētiņas ārtelpā izvietoti konteineri dalītai atkritumu savākšanai — šķirti tiek savākti papīra, stikla un sadzīves atkritumiem. Lai mazinātu papīra izmantošanu, tiek veicināta dokumentu digitāla aprite un notiek studiju digitalizācija.

Uzzini vairāk par zaļo konceptu

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

15. marts, 2018 plkst. 18:30

Līdzīgi raksti

Ziņas

_