RTU reitingā «Impact Rankings 2022» atzīta par 29. pasaulē labāko universitāti, kas cīnās pret klimata pārmaiņām

28. aprīlis, 2022
.
.
.

Izvērtējot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) sniegumu, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības 17 mērķu (Sustainable Development Goal (SDG) 17) sadarbības programmu, RTU ierindota starp 201.–300. pasaules augstskolām, kuras visveiksmīgāk realizē ilgtspējas mērķus. Visaugstāk – ar 29. pozīciju – novērtēts RTU darbs ilgtspējīgu inovāciju sekmēšanā un cīņā pret klimata pārmaiņām, un šajā mērķī RTU sasniegusi visaugstākos rezultātus, salīdzinot ar citām Latvijas augstskolām, liecina reitinga «The Times Higher Education Impact Rankings 2022» jaunākie dati. 

Visaugstāk novērtēti RTU centieni sasniegt 13. mērķi – veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi. Šajā pozīcijā RTU ierindojas 29. vietā, šogad savu sniegumu krietni kāpinot salīdzinājumā ar pērngada rezultātu, kad ieņēma 64. pozīciju. Otrs labākais RTU sniegums, ierindojoties 58. vietā, ir 7. mērķa – atjaunojamās enerģijas – nodrošināšanā. Savukārt, izvērtējot 9. mērķi – veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas –, RTU ierindota 82. vietā pasaulē. Neviena cita Latvijas augstskola tik augstu šajos kritērijos nav novērtēta.  

Augstu novērtēts RTU darbs arī citu ANO mērķu sasniegšanā. Piemēram, 8. mērķa – veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem – izpildē RTU ieņem 101.–200. vietu pasaulē. Šo pašu vietu RTU ieņem arī  12. mērķa – nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus – un 16. mērķa – veicināt iekļaujošu sabiedrību un izveidot atbildīgas un iekļaujošas institūcijas – izpildē. Savukārt 201.–300. vietā RTU ierindojas 11. mērķa – padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas – izpildē. 

«Klimata neitralitāte ir RTU absolūta prioritāte, un lielu ieguldījumu šajā jomā ir sniedzis RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, kurš veic pētījumus enerģētikas un vides zinātnes jomā, izstrādā un komercializē produktus ar augstu pievienoto vērtību, kā arī nodrošina vides inženierzinātņu studijas bakalaura, maģistra un doktora programmās,» saka RTU administratīvais direktors Juris Iljins. 

Viņš akcentē, ka ilgtspējīga attīstība kopumā ir viena no RTU prioritātēm, kuru universitāte iedzīvina dažādos darbības virzienos, piemēram, 2018. gadā tika izveidots Zaļās Ķīpsalas koncepts, pievēršot pastiprinātu uzmanību ilgtspējīgai, viedai un videi draudzīgai attīstībai. Universitātes mērķis ir paplašināt studentu, darbinieku un visas sabiedrības izpratni par nepieciešamību samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un sekmēt videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu. Centieni iedzīvināt šos mērķus reālā rīcībā arī atspoguļojas RTU novērtējumā «The Times Higher Education Impact Rankings 2022».

Īstenojot ilgtspējīgas attīstības mērķus, RTU ir iesaistījusies un aktīvi darbojas nozīmīgākajās starptautiskās sadarbības organizācijās, piemēram, Sustainable Development Solutions Network, kā arī citās.

Šogad reitingā tika vērtētas 1406 universitātes no 106 valstīm. 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

28. aprīlis, 2022 plkst. 14:35

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi