RTU piedāvā inovāciju atbalsta instrumentus studentiem, pieejamas stipendijas un finansējums ideju īstenošanai

19. janvāris, 2021
.
.
.
Inovāciju platformas «Demola Latvia» 2019. gada rudens sezonas atklāšana. Foto: RTU arhīvs

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) janvārī un februārī aicina studentus pieteikties dalībai dažādās Studentu inovāciju grantu programmas aktivitātēs, lai vairotu uzņēmējspējas, attīstītu biznesa idejas un sadarbotos ar uzņēmumiem, risinot to attīstībai būtiskus izaicinājumus. Studentiem ir pieejamas stipendijas un finansiāls atbalsts izpētei un ideju īstenošanai.

Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju, RTU kopš 2019. gada īsteno projektu «Inovāciju granti studentiem» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem» - SIG). Visa līmeņa studentiem tiek piedāvāts iesaistīties dažādās aktivitātēs un pilnveidot uzņēmējspēju, sadarboties ar industriju, attīstīt agrīnas zinātņietilpīgas biznesa idejas, saņemt atbalsta grantus un stipendijas. Piedaloties programmā, studenti var pretendēt uz 200–228 eiro lielu stipendiju. Lai to saņemtu, studentiem ir jābūt sekmīgiem un bez studiju parādiem. 

No šā gada pieteikšanās SIG programmām notiek caur vienotu platformu. Tā izveidota, lai studentiem atvieglotu pieteikšanos gan programmām, gan stipendijām. Šī semestra laikā platformas darbība tiks pakāpeniski paplašināta, lai iekļautu arī industrijas pārstāvju atvērtos izaicinājumus un programmu dalībniekiem interesējošus pasākumus. 

«Demola Latvia» 

Līdz 1. februārim atvērta pieteikšanās dalībai inovāciju platformā «Demola Latvia». Pieteikuma anketa.

«Demola Latvia» ir sadarbības platforma studentiem, uzņēmumiem un universitātēm. Studentiem tā dod iespēju strādāt starpdisciplinārās komandās biznesa vidē, trīs mēnešu laikā pētot un radot risinājumu konceptus uzņēmumu un individuālu komersantu definētām problēmsituācijām. Piedaloties programmā, studenti var pretendēt uz 200-228 eiro lielu ikmēneša stipendiju uz laiku līdz četriem mēnešiem. Ideju izpētei un īstenošanai komandām pieejams arī līdz 2500 eiro liels atbalsts. Programmu īsteno RTU sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU), bet tajā piedalīties un uz stipendiju var pretendēt jebkuras Latvijas augstskolas students. 

Savukārt uzņēmumiem tā ir iespēja bez augsta finansiāla riska, izmantojot atvērtās inovācijas modeli un dizaina domāšanas principus, ienest kompānijā jaunas kompetences un idejas, izveidot kontaktus ar motivētiem, talantīgiem studentiem, kā arī iegūt inovatīvu un dzīvē ieviešamu risinājumu. Proti, uzņēmumi var licencēt student komandu izstrādātos risinājumus, lai tos turpinātu attīstīt un ieviest. Katru gadu tiek licencēts liels skaits risinājumu, piemēram, 2020. gada rudens sezonā uzņēmumi iegādājās piecu risinājumu licences par kopumā 8000 eiro. 

Vairāku pastāvēšanas gadu laikā «Demola Latvia» ir nostiprinājusi savu lomu inovāciju ekosistēmā. Uzņēmumi arvien aktīvāk iesaista studentus inovāciju radīšanā, to izmanto gan jaunuzņēmumi, gan dažādu tautsaimniecībai nozīmīgu nozaru līderi. Arvien pieaug arī studentu interese par dalību programmā. 2020. gada rudens sezonā tika saņemts 261 studentu pieteikums. Programmā tika uzņemti 55 studenti no astoņām augstskolām – RTU, LU, Rīgas Biznesa skolas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Banku augstskolas, biznesa augstskolas «Turība», Rīgas Ekonomikas augstskolas un Ventspils Augstskolas.

Universitāšu inkubators 

RTU un LU sadarbībā tiek īstenots arī Universitāšu inkubators, kas darbību sāka 2020. gada pavasarī, lai veicinātu zinātniski ietilpīgas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Līdz 21. februārim atvērta pieteikšanās inkubatora otrajai sezonai. Pieteikuma anketa.

Otrajā sezonā plānots uzņemt 13–15 komandas. Katrā komandā jābūt vismaz vienam RTU vai LU studentam, vienam pārstāvim jābūt kompetencēm STEM, bet vienam – biznesa, ekonomikas vai vadības jautājumos. Komandām var piesaistīt arī citu universitāšu studentus, kā arī pētniekus un STEM profesionāļus, kuri nav saistīti ar akadēmisko vidi. 

Pusgada laikā komandām tiks nodrošinātas mācības, vietēja un starptautiska mēroga mentoru atbalsts, konsultācijas, piemēram, komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudei, biznesa plāna sagatavošanai u.c., kā arī aprīkotas darba vietas un 5000 eiro finansiāls atbalsts produkta attīstībai. Pirmajā sezonā piedalījās septiņas komandas, kopumā piesaistot 75 tūkst. eiro finansējumu. Tiek plānots, ka šajā sezonā varētu tikt piesaistīts 150 tūkst. eiro liels finansējums.

Inkubatora mērķis ir palīdzēt nonākt līdz pirmajiem zinātniski ietilpīgas idejas komercializācijas soļiem sešu mēnešu laikā. Šajā sezonā vēl lielāks uzsvars tiks likts uz risināmās problēmas un mērķa klienta identificēšanu, savas darbības pamatošanu, saprotot, kāpēc attīstāmais produkts/pakalpojums ir tirgū nepieciešamas, un komandas darba organizēšanu. 

Ar pirmās sezonas dalībniekiem un viņu veikumu var iepazīties šeit.

«Produktu attīstības projekts» 

Uz inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādi vērsta arī «Produktu attīstības projekts» (PAP). Dalībai programmā var pieteikties līdz 25. februārim. Pieteikuma anketa.

Programmā studenti izstrādā un attīsta inovatīvus produktus, nodrošinot tehnoloģiju pārnesi un veicinot produktu komercializāciju, kā arī veicinot uzņēmējspēju pilnveidi individuālā un komandas līmenī. Lai veiksmīgi pieteiktos, studentam vai komandai ir jābūt gatavam un prezentējamam Alfa prototipam. 

Programmā var piedalīties tikai RTU studenti, tā var būt labs nākamais solis studentiem, kuri jau apguvuši jaunu produktu izstrādes un komercializācijas studiju moduli. Savukārt pēc tās apgūšanas komandas var veiksmīgāk startēt, piemēram, inkubatoros un citās inovāciju un uzņēmējdarbību atbalsta aktivitātēs. 

Vairāk par iepriekšējās sezonās PAP izstrādātiem prototipiem iespējams uzzināt šeit.

«Vertikāli integrēts projekts» 

Savukārt līdz janvāra beigām interesenti vēl var pieteikties dalībai «Vertikāli integrēts projekts» (VIP). Pieteikuma anketa.

Šīs SIG programmas mērķis ir dot iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību. Studentu komandas ir starpdisciplināras un vertikāli integrētas – studējošie pārstāv dažādus studiju līmeņus, sākot no bakalaura studijām līdz pat doktorantūrai. Komandas vāc un apstrādā datus, attīsta prototipus, to darbu uzrauga RTU mācībspēki, savukārt kvalitātes kontroli un palīdzību projektēšanā un prototipa izgatavošanā nodrošina RTU Dizaina fabrika. Studentu un mācībspēku sadarbībā top prototipi un idejas risinājumiem bioenerģijas, notekūdeņu attīrīšanas, zemas enerģijas patēriņa ēku, kosmosa, sensora tehnoloģiju un robotikas jomās. Otro sezonu sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju kompāniju «Accenture» un RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes zinātniekiem starpdisciplināra studentu komanda turpinās izstrādāt arī virtuālo dvīni. 

Vairāk informācijas par SIG.

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

19. janvāris, 2021 plkst. 10:16

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi