RTU pētnieces analizē studentu kompetenču novērtējumu un to attīstības dinamiku studiju periodā

9. jūlijs
.
.
Foto: Māra Bernande

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iesaistījusies pētījumā «Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā», kura mērķis ir izpētīt studējošo caurviju kompetences – pētniecības, inovācijas, uzņēmējspējas, digitālo un globālo, kā arī pilsonisko kompetenci, lai noskaidrotu to attīstības dinamiku trijās viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) studiju jomās – radošo industriju, sabiedrības pārvaldības un izglītības jomā.

2020. gada janvārī tika uzsākta pētījuma pirmās kārtas īstenošana, un tajā iesaistīti pētnieki, eksperti un zinātniskie asistenti no septiņām augstskolām – RTU, Latvijas Universitātes, Liepājas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes, Daugavpils Universitātes, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, kā arī izglītības uzņēmuma «Lielvārds» pārstāvji.

Šajā periodā projektā darbojās RTU pārstāvji – Enerģētikas vides inženierzinātņu fakultātes (EVIF) asociētā profesore Diāna Žalostība, kura pārstāv viedā enerģētikas jomu, EVIF profesore Andra Blumberga, kura pārstāv zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomu un Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore Alla Anohina-Naumeca, pārstāvot viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomu. Ekspertes pētīja savai RIS 3 jomai atbilstošu specifiku caurviju kompetenču uzvedības rādītāju izpausmju definēšanā un novērtēšanā, veicot zinātnisko rakstu, līdzīgu projektu, labās prakses piemēru un citu pasaules augstskolu pieredzes izpēti un analīzi. Rezultātā tika sagatavoti strukturēti kopsavilkumi gan par caurviju kompetenču pētījumiem, gan par to novērtēšanas labās prakses piemēriem atbilstošajā RIS 3 jomā.

Lai gan COVID 19 krīze ieviesa korekcijas projekta norises plānā, un nenotika vairāki darba grupas semināri, kā arī tikšanās ar sociālajiem partneriem, pētnieki ir paveikuši uzdevumus, ko šajā posmā bija apņēmušies. Lai sasniegtu pētījuma mērķi – izpētīt studējošo caurviju kompetences (pētniecības, inovācijas, uzņēmējspējas, digitālo, globālo un pilsonisko kompetenci) RIS 3, radošo industriju, sabiedrības pārvaldības un izglītības jomās, ir izanalizēti vairāki desmiti jaunāko pētījumu un trīsdesmit pieci labās prakses piemēri, ir konceptualizētas caurviju kompetences un to izpausmes minētajās profesionālajās jomās, kā arī izveidots caurviju kompetenču struktūru un skolotāju profesionālās kompetences struktūras raksturojošo kritēriju un rādītāju kartējums.

Pētījums «Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā» ir daļa no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2. «Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana» ( 8.3.6.2/17/I/001 (23-12.3e/19/103) un tā pirmā kārta noslēgsies 2021. gada augustā.

Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

9. jūlijs plkst. 14:44

Līdzīgi raksti

Jaunumi

_