RTU paraksta Dažādības hartu, apņemoties ievērot dažādības vadības principus

13. novembris, 2020
.
.
.
Foto: Pixabay.com

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir pirmā Baltijas augstskola, kas parakstījusi Latvijas Dažādības hartu, tā apliecinot, ka atbalsta dažādību un  vienlīdzīgas iespējas studiju un darba vidē. Parakstīšanas ceremonija notika tiešsaistē pirmdien, 16. novembrī.

Dažādības harta ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķi ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana. To parakstot, RTU apņemas ievērot dažādības vadības un cieņpilnas iekļaušanas pamatprincipus gan pret saviem studentiem un darbiniekiem, gan arī sabiedrību kopumā. 

RTU apņemas iedzīvināt 15 hartas principus, piemēram, nepieļaut diskrimināciju uz dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes un reliģiskās vai politiskās pārliecības pamata un aizsargāt savus darbiniekus no diskriminācijas, kā arī veidot organizācijas kultūru, kurā tiek novērtēta savstarpējā cieņa, dažādība, iekļaušana un ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips. 

RTU ir svarīgi kļūt par Dažādības hartas dalībnieku, jo universitātes vērtības ir godīgums, ilgtspējīga attīstība un stabilitāte, un šīs vērtības nav iespējams ievērot bez vienlīdzīgas attieksmes pret ikvienu sabiedrības pārstāvi, jo svarīgs ir pats cilvēks un viņa talants, ne dzimums, rase, vecums vai kāda cita īpašība vai pazīme. 

Tāpat, attīstot starptautisko sadarbību, RTU arvien vairāk saskaras ar dažādu tautību, kultūru un tradīciju pārstāvjiem, un dalība Dažādības hartā kalpos par apliecinājumu, ka RTU nepieļauj diskrimināciju un godā tur Eiropas Savienības (ES) pamatvērtību «Vienoti dažādībā». 

Kopā ar RTU Dažādības hartu parakstīja arī uzņēmumi «AirBaltic», «Cognizant», «Circle K», «IPF Digital Latvia», zvērinātu advokātu birojs «COBALT», Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža un finanšu institūcija «Altum». 

Dažādības harta patlaban ir ieviesta 24 ES valstīs, un Latvijā to jau ir parakstījuši 50 uzņēmumi un organizācijas. 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

13. novembris, 2020 plkst. 14:14

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi