RTU maģistrantūras absolventi saņem LZA balvas

8. aprīlis
.
.
Foto: Pixabay.com

Trīs Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) 2019. gada maģistrantūras absolventi saņēmuši Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) balvas. Divi no viņiem turpina studijas doktorantūrā RTU, savukārt trešais — Šveicē.

Profesores Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā saņēma MLĶF absolvents Mikus Puriņš par zinātnisko darbu «Elektrofīlu inducētas pārgrupēšanās reakcijas propargilsilānos», kura vadītājs ir profesors un MLĶF dekāns Māris Turks. M. Puriņš 2019. gada pavasarī ar izcilību absolvēja RTU, iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu ķīmijas tehnoloģijā un pašlaik ir uzsācis doktorantūras studijas Šveices Federālajā tehnoloģiju institūtā Lozannā. Zinātniskajā darbā M. Puriņš iesaistījās jau bakalaura studiju laikā, izcili aizstāvot bakalaura darbu un tā zinātniskos rezultātus prezentējot Eiropas Organiskās ķīmijas simpozijā Ķelnē. Maģistrantūras studiju laikā M. Puriņš kopā ar M. Turku turpināja izvērst pētījumus silīcija organisko savienojumu ķīmijā, atklājot jaunas propargilsilānu pārgrupēšanās reakcijas, ar kurām var panāk augstu oglekļa ķēdes funkcionalizēšanu. Liela daļa no Mikus maģistra darba atklājumiem ir publicēti augsta līmeņa zinātniskajos žurnālos.

Profesoru Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā piešķirta Renātei Melngailei par darbu «Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija-Čaikovska reakcijā», kura vadītājs ir docents Jānis Veliks. Renāte, jau studējot 3. kursā, uzsāka darbu Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI), kur izstrādāja bakalaura darbu «Olefīnu iekšmolekulāras jodsulfenilēšanas reakcijas izpēte», ko aizstāvēja ar izcilību.

Maģistrantūrā Renāte pievērsās fluororganisko savienojumu iegūšanas metožu izstrādei un 2019. gadā ar izcilību aizstāvēja maģistra darbu, kurā izstrādātās metodes ir ar augstu potenciālu pielietojumu jaunu zāļvielu izveidē.

Savukārt LZA Jauno zinātnieku balva piesķirta Lūkasam Tomasam Lukašēvicam par darbu «Pārejas metālu katalizēta aminoskābju C-H funkcionalizēšana», ko vadīja docente Liene Grigorjeva. Arī Lūkass Tomass darbu OSI uzsāka, studējot 3. kursā, un izstrādāja bakalaura darbu, ko ar izcilību aizstāvēja RTU. 2019. gadā viņš ar izcilību aizstāvēja arī OSI izstrādāto maģistra darbu, kas veltīts aktuālas organiskās ķīmijas problēmas risināšanai — videi draudzīgu alternatīvu katalizatoru meklējumiem, kas varētu aizstāt pašlaik plaši izmantojamos katalizatorus.

Universitāte

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

8. aprīlis plkst. 17:16

Līdzīgi raksti

Ziņas

_