RTU kopā ar citām augstskolām iesaistās akadēmiskā godīguma stiprināšanā

13. novembris, 2019
.
.
RTU Studiju departamenta direktore Ilze Birzniece

12. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) norisinājās seminārs «Akadēmiskais godīgums un ētika augstākajā izglītībā», kuru organizēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes pārstāvji Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un LNB.

RTU Studiju departamenta direktore Ilze Birzniece semināra dalībniekus iepazīstināja ar to, kā RTU iesaistījusies ERASMUS+ projektā, kur sadarbībā ar vairākām citām Eiropas augstskolām nodibināts Eiropas līmeņa akadēmiskā godīguma tīkls, izstrādāti dažādi informatīvi materiāli, tostarp skaidrojošs terminu glosārijs un akadēmiskā godīguma vadlīnijas, kas tulkotas latviešu valodā un ir unikāls materiāls par šo tematu. Seminārā ar prezentācijām uzstājās arī IZM un citu augstskolu pārstāvji. 

Semināra turpinājumā  dalībnieki trīs darba grupās strādāja pie pašreizējās situācijas apzināšanas izglītības iestāžu un valsts līmenī, īpašu uzmanību pievēršot atsevišķiem normatīvajiem aktiem, procesiem un materiāliem, kas ir izstrādāti un pieejami, kā arī identificējot to, kā vēl trūkst.  Primāri būtu jāuzlabo likumdošanas bāze, kas pieļautu iegūtā grāda atņemšanu, gadījumos, kad plaģiāts konstatēts jau pēc darba aizstāvēšanas. Tāpat jārisina jautājumi, kas saistīti ar informatīvo un skaidrojošo materiālu par akadēmisko godīgumu studējošajiem, mācībspēkiem un zinātniekiem izstrādi, kā arī vienota e-resursa izveidošana, kurā būtu apkopoti labākie materiāli par akadēmisko godīgumu un saites uz tiem, kā arī plaģiāta pārbaudes sistēmu pilnveide. 

Pavisam seminārā piedalījās vairāk nekā 120 interesenti, pārsvarā augstskolu un koledžu, kā arī citu organizāciju pārstāvji.
 

Universitāte

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

13. novembris, 2019 plkst. 10:54

Līdzīgi raksti

Jaunumi

_