RTU izveido jaunu ietekmes mērījumu pieeju

19. aprīlis
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes pētniece un inovāciju vadības eksperte Elīna Miķelsone projektā «Cities2030» izstrādā jaunu ietekmes mērījuma pieeju, kas tiks pārvērsta praktiskā rīkā.

Rīks tiks izmantots, lai veiktu projekta «Cities2030» ietekmes mērījumus. RTU un dažādas organizācijas kopā 41 partneris, īsteno vērienīgu «Apvārsnis 2020» projektu «Co-creating resilient and sustainable food systems towards FOOD2030» («Cities2030»). Tā mērķis ir, iesaistot pārtikas piegādes ķēdes, patērētājus, nozares partnerus, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, daudzsološus jaunuzņēmumus, novatorus, universitātes un pētniecības institūtus, pārveidot procesus, kā ražo, piegādā un pārstrādā pārtiku, lai četru gadu laikā radītu drošas un efektīvas pārtikas sistēmas atbilstoši 21. gadsimta vajadzībām. Plānots radīt sistēmiskus, pragmatiskus, darboties spējīgus un ilgtspējīgus risinājumus. 

RTU uzdevums ir izvērtēt izstrādāto risinājumu, inovāciju ietvaru un politiku ietekmi. 

Izstrādājot ietekmes mērījumu rīku, izmantota ne vien zinātniska pieeja, bet arī radošā jeb dizaina domāšanas pieeja, turklāt tas ticis darīts ar mērķi šo pieeju testēt un uzlabot, vienlaikus procesā iesaistot visus projekta partnerus. Tiek plānots, ka projekta norises gaitā viens mērījuma rīks tiks aizstāts ar diviem, no kuriem pirmais tiks izmantots kā iekšējais mērījuma rīks, savukārt otrs – kā ārējais, tādējādi sniedzot pilnīgāku izpratni par projektā sasniegtajiem rezultātiem. 

Līdztekus šim sasniegumam RTU ar partneriem ir vienojušies par trīs zinātnisko rakstu izstrādi, apstiprinot, ka šajā un citos projektos RTU kā partneris ir apņēmības pilns tiekties uz izcilību, paveicot vairāk nekā to paredz projekta nolikums – lai atdeve no realizētā projekta būtu lielāka ne vien visām iesaistītajām pusēm, bet arī sabiedrībai kopumā. 

Tiek plānots, ka 17. maijā projektā iesaistītie partneri simulētā spēlē jauno ietekmes mērījuma rīku izmēģinās. Jau tagad projekta partneri augstu novērtē RTU spēju apvienot zinātnisko un radošo pieeju, tādējādi sasniedzot maksimāli labāko rezultātu. 

Projekta «Cities 2030» pamatideja ir ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana iniciatīvā «Food 2030». Projektā galvenais uzsvars tiek likts tieši uz pilsētu un reģionu pārtikas sistēmu pilnveidošanu. Iedzīvotāju skaita pieauguma, straujas urbanizācijas, migrācijas, klimata pārmaiņu un resursa trūkuma dēļ nepieciešama patēriņu modeļu maiņa, lai tie labāk atbilstu šodienas un nākotnes vajadzībām. Pasauli šobrīd apdzīvo gandrīz astoņi miljardi cilvēku, no kuriem lielākā daļa dzīvo pilsētās, turklāt vismaz trīs miljardi no pilsētu iedzīvotājiem cīnās ar lieko svaru, kamēr diviem miljardiem pārtikas trūkst. Neveicinot pārmaiņas, samazināsies spēja pasaulē ražot kvalitatīvu pārtiku un nodrošināt ar to visus iedzīvotājus.

Projekta «Cities 2030» aktivitātes tiks ieviestas vairāk nekā 50 pasaules pilsētās un 19 dažādās projekta partneru valstīs, iesaistot vairāk nekā 500 pārtikas ķēžu un sistēmu dalībniekus politikas izstrādē un testēšanā «dzīvajās» laboratorijās, kopīgi sadarbojoties 41 projekta organizācijai.

RTU ir projekta «Cities 2030» darba pakas Nr.1 «Projekta ietekmes novērtējums» vadošais partneris. 

Vairāk informācijas. 
 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

19. aprīlis plkst. 14:39

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi