RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs maina nosaukumu un akcentē savu lomu ilgtspējīgas valorizācijas ekosistēmā

15. februāris
.
.
Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs maina nosaukumu uz Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs, turpinot attīstīt universitātei un sabiedrībai būtisku jomu – universitātē radītu zināšanu un tehnoloģiju pārnesi industrijā. Tādejādi centrs veicina zinātņietilpīgu tehnoloģisko risinājumu radīšanu un tautsaimniecības attīstību Latvijā.

«Mēs vienmēr esam centušies radīt labvēlīgu vidi tehnoloģiju pārnesei un arvien to uzlabot, un ar nosaukuma maiņu centrs vēl lielāku uzmanību pievērsīs valorizācijas sekmēšanai, kas ir viens no RTU stratēģiskajiem mērķiem,» apliecina RTU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra direktore Laila Eliņa. Ar katru gadu arvien vairāk RTU zinātnieku radītu tehnoloģiju tiek licencētas, apliecinot to komerciālo potenciālu un uzņēmumu gatavību, izmantojot zinātniskās izstrādnes un pētījumus, radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus. 

Pērn noslēgti astoņi licences līgumi, veidojot kopumā septiņpadsmit spēkā esošus līgumus, kuri jau nes ieņēmumus, bet tuvāko divu gadu laikā plānots piedāvāt uzņēmumiem vēl ap 20 tehnoloģijām, norāda L. Eliņa. Papildu tam ik gadu tiek īstenoti 120–150 līgumpētījumi ar uzņēmumiem – lielākā daļa šo pētījumu arī ir zināšanu pārnese, jo atbilstoši uzņēmumu pasūtījumam tiek radītas jaunas tehnoloģijas, risinājumi un uzlabojumi. RTU pēdējo gadu laikā sadarbojies ar vairāk nekā 500 dažādiem uzņēmumiem. Interese par RTU zinātnieku radītajām tehnoloģijām un risinājumiem materiālzinātnes un ķīmijas, mašīnbūves, mehānikas, būvniecības, enerģētikas, vides, elektrotehnikas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un citās jomās ir gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumiem.  

Centra darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgas valorizācijas attīstību RTU, nodrošinot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, intelektuālā īpašuma aizsardzību un pārvaldību, kā arī veidojot vidi, kas attīsta un sekmē RTU radītu tehnoloģiju un zināšanu integrāciju industrijā un sabiedrībā, nodrošinot informācijas apmaiņu nacionālā un starptautiskā līmenī. Vairāk informācijas par Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra pakalpojumiem un atbalstu, ko tas nodrošina zinātniekiem un studentiem, kā arī jaunāko informāciju par intelektuālā īpašuma izsolēm, tehnoloģiju licencēšanu un tehnoloģiju pārneses programmām, RTU zinātnieku izstrādātām inovācijām, tehnoloģiju pārneses un intelektuālā īpašuma aktualitātēm iespējams iegūt centra mājaslapā.

Tehnoloģiju pārneses veicināšana ir garantija ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanai un pievienotās vērtības radīšanai Latvijas tautsaimniecībai, taču tas nav vienkāršs uzdevums. Zinātņietilpīgu risinājumu attīstīšana prasa garus pētniecības gadus un vērā ņemamus resursus. L. Eliņa lepojas, ka RTU ir vienīgā universitāte Latvijā ar tādu licences līgumu skaitu. Šī sasnieguma kaldināšanā izšķirīga loma ir Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra profesionālajai un kompetentajai komandai, kura darbojas kopš centra izveides brīža ar vienotu izpratni un vērtību sistēmu, un aktīvai darbībai. Ir ieguldīts daudz laika un zināšanu, lai izveidotu un ieviestu dzīvē licencēšanas sistēmu, lielu vērību pievēršot komerciālizācijas kompetenču attīstīšanai. 

Labus rezultātus parāda arī centra aktīvā darbība un izveidotais plašais atbalsta instrumentu kopums zinātnieku un studentu intelektuālā īpašuma aizsardzībai. Pērn RTU zinātnieku pieteiktais patentu skaits ir lielākais pēdējo septiņu gadu laikā. 2022. gadā RTU zinātnieki kopumā pieteikuši 27 patentus, no kuriem viens ir Eiropas patenta un viens starptautisks patenta pieteikums. Īpašu gandarījumu Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centram rada jauno zinātnieku iesaiste zinātņietilpīgu risinājumu izstrādē. 30% no patentu pieteikumiem pērn bija pēcdoktorantūras projektos izstrādāto izgudrojumu patentu pieteikumi. Tāpat ir pieaudzis patentu pieteikumu skaits, kurus RTU pieteica kopā ar Latvijas vai ārvalstu sadarbības partneriem.

L. Eliņa pateicas RTU zinātniekiem, ar kuriem izveidojusies veiksmīga sadarbība zināšanu pārnesē un tehnoloģiju komercializācijā. Viņa aicina arī turpmāk kā zinātniekus, tā studentus un fakultāšu un struktūrvienību administrācijas pārstāvjus aktīvi izmantot centra piedāvātās iespējas un atbalstu, lai kopīgi sekmētu Latvijas tautsaimniecības transformāciju, veicinot sabiedrības labklājību. 
 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

15. februāris plkst. 12:14

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi