RTU Arhitektūras fakultātes dekāns Uģis Bratuškins un inženierzinātņu vēstures pētniece Alīda Zigmunde saņems augstākos valsts apbalvojumus

30. aprīlis, 2021
.
.
.
Valsts augstākie apbalvojumi piešķirti RTU Arhitektūras fakultātes dekānam Uģim Bratuškinam un inženierzinātņu vēstures pētniecei Alīdai Zigmundei.

Pirms Latvijas neatkarības atgūšanas svētkiem diviem Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācībspēkiem piešķirti valsts augstākie apbalvojumi. Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (AF) dekānam profesoram Uģim Bratuškinam, savukārt Atzinības krusts – RTU profesorei, ilggadējai augstskolas vēstures pētniecei Alīdai Zigmundei.

Uģis Bratuškins

U. Bratuškinam apbalvojums piešķirts par sevišķiem nopelniem arhitektūras izglītības veicināšanā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē, arhitektūras kadru audzināšanā, par augstvērtīgas arhitektūras radīšanu un tās kvalitatīvas izaugsmes veicināšanā Latvijā, un viņš iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku. 

U. Bratuškins pēc Rīgas Politehniskā institūta (tagad – RTU) Arhitektūras un celtniecības fakultātes absolvēšanas profesionālās arhitekta gaitas uzsāka projektēšanas institūtā «Komunālprojekts». Radošo izaugsmi viņš attīstīja arhitektūras birojā «Sestais Stils». Nozīmīgākie projekti, kas iezīmējuši paliekošas arhitektoniskas vērtības Vecrīgas struktūrā, izstrādāti autoru kolektīvā, un tie ir Rātslaukuma apbūves aprišu iezīmēšana – Melngalvju nama kompleksa atjaunošana 1999. gadā, Rīgas domes administratīvā ēka un biroju ēka Kungu ielā. 
Pamanāmi arhitektūras biroja «Sestais Stils» projekti, kuros līdzdarbojies U. Bratuškins, ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes ēkas Lomonosova ielā renovācija un daudzdzīvokļu īres nama renovācija Merķeļa ielā. 

Paralēli projektēšanai arhitektūras birojā «Sestais Stils» U. Bratuškins padziļināti pievērsās arhitektūras ilgtspējīgas attīstības, pilsētainavas un pilsētvides un publiskās ārtelpas izpētei un analīzei. Pētījumi apkopoti 2006. gadā aizstāvētajā disertācijā «Vecrīgas publisko ārtelpu attīstība XX un XXI gadsimtā», iegūstot doktora grādu RTU.

Pedagoģisko karjeru U. Bratuškins attīstījis kopš 1992. gada, iesākumā ieņemdams vecākā pasniedzēja un lektora vietu, tad secīgi pildījis docenta un asociētā profesora pienākumus, bet kopš 2012. gada ir pilna laika RTU profesors. Profesors pasniedz vairākus studiju kursus visu studiju līmeņu studentiem RTU Arhitektūras fakultātē, kā arī vada bakalaura, maģistra un doktora darbus, kas īpaši izceļas ar tematu novitāti un izstrādes rūpīgumu. 

U. Bratuškina zinātnisko darbību raksturo plašs pētniecības virzienu loks, bet īpašs fokuss ir vērts uz pilsētvides kvalitātes aktualitātēm. Zinātniskā darbība ir rezultējusies zinātniskajās publikācijās, kuru kopskaits jau sniedzas pāri 80. U. Bratuškins ir arī vairāku kolektīvo monogrāfiju līdzautors.

Alīda Zigmunde

A. Zigmunde RTU strādā vairāk nekā 30 gadu, viņas darbība RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrā cieši saistīta ar zinātnisko pētniecību, kā rezultātā publicētas 11 zinātniskās monogrāfijas, un pedagoģisko darbu. Latvijas zinātnieku saimē profesore A. Zigmunde pazīstama kā zinātņu vēstures pētniece, kuras pētījumu lokā ir augstākās izglītības vēsture, vācbaltiešu mantojuma un personību dzīvesdarbības izpēte. 

Profesore A. Zigmunde ir arī viena no apjomīgā pētījuma «Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā», kas apskata tehnisko izglītību Latvijas teritorijā no 1862. līdz 2014. gadam un izdots piecos sējumos (2002–2017), autorēm.

2019. gadā izdota A. Zigmundes zinātniskā monogrāfija trīs valodās – latviešu, vācu un angļu – «Ernsts Nauks (1819–1875). Rīgas Politehnikuma pirmais direktors», kas atklāj daudzus līdz šim nezināmus faktus pirmās Latvijas augstskolas un pirmās tehniskās augstskolas Baltijas guberņās vēsturē un šīs augstskolas pirmā direktora (rektora) dzīvesdarbībā, veikumu Rīgas pilsētas izaugsmē. Zinātniskās monogrāfijas «Ernsts Nauks (1819–1875). Rīgas Politehnikuma pirmais direktors», kā arī  «From Airplanes to Rockets ‒ Friedrich Zander and Early Aviation in Riga»  («No lidmašīnām līdz raķetēm – Frīdrihs Canders un aviācijas pirmsākumi Rīgā»), kuras līdzautore ir A. Zigmunde, indeksētas prestižajā datubāzē «Web of Science».

Paralēli zinātniskās pētniecības darbam A. Zigmunde docē vairākus studiju priekšmetus RTU studentiem, mācot ne tikai pedagoģiju un inženierzinātņu vēsturi, bet arī veidojot jauniešu kultūrvēsturisko izpratni par savu valsti un augstskolu. A. Zigmundes pētījumu gaitā atklātie fakti bagātinājuši RTU Vēstures muzeja ekspozīciju, pētījuma rezultāti iestrādāti studiju programmās, tiek izmantoti gan RTU studentu, gan muzejpedagoģijas nodarbībās.

Augstākos valsts apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu – pasniedz par izcilu darbu profesijā, mūža ieguldījumu un panākumiem bagātu darbību. Kopumā šogad Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts 63 personībām, Viestura ordenis – 16 personībām un Atzinības krusts – 39 personībām. 


 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

30. aprīlis, 2021 plkst. 12:39

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi