RTU ar LAĶĪFA atbalstu sāk vidusskolēniem mācīt padziļināto kursu ķīmijā

9. septembris, 2022
.
.
Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) un vairāku uzņēmumu finansiālu atbalstu ir izstrādājusi mācību materiālus un saturu 12. klases skolēniem, kuri izvēlējušies padziļināti apgūt kursu «Ķīmija II». Paralēli RTU mācībspēki nodrošina arī padziļināto kursu «Fizika II» mācīšanu, un, sākot no 8. septembra, RTU mācībspēki pasniedz ķīmijas un fizikas stundas, kā arī vada laboratorijas darbu izstrādi nepilnam simtam 12. klases skolēnu, kuru skolu rīcībā nav resursu, lai nodrošinātu šo kursu īstenošanu.  

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) jau pērn aicināja skolas un pašvaldības sadarboties, piedāvājot RTU resursus, lai skolēni varētu izvēlēties un padziļināti apgūt kursus «Ķīmija II», «Fizika II», un «Projekta darbs», tā veicinot kvalitatīvu un visiem pieejamu, uz jaunākajām tehnoloģijām balstītu, eksakto un dabaszinību kursu mācīšanu. Kursa «Ķīmija II»  apguve dod iespēju jauniešiem veiksmīgi sagatavoties studijām ar ķīmiju saistītajās dabaszinātņu un inženierzinātņu studiju programmās.

«Mūsu nozarei, kurā ietilpst gan ražojošā industrija, gan zinātniskie institūti, akūti trūkst ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas speciālistu, savukārt daudzām skolām trūkst kapacitātes, lai mācītu ķīmiju augstākajā līmenī. Mēs, RTU, vēlamies palīdzēt šīs problēmas risināšanā, pussimtam skolēnu mācot ķīmiju. Jo vairāk skolu jaunieši būs labi apguvuši un ieinteresēti ķīmijā, jo lielākas iespējas, ka viņi izvēlēsies šīs jomas studijas arī universitātes līmenī, lai pēc tam vairotu ķīmijas industrijas darbinieku pulku,» saka MLĶF dekāns akadēmiķis Māris Turks. 

Dekāns izsaka pateicību ķīmijas industrijai par sniegto atbalstu, lai fakultāte varētu «sākt pedagoģisko ceļojumu», un ir pārliecināts par veiksmīgu universitātes un industrijas sadarbību arī nākotnē. Līdztekus LAĶĪFA mācību materiālu sagatavošanu ir atbalstījuši arī vairāki uzņēmumi – «Latvijas Finieris», «Grindeks», «Bapeks», «Quantum», «Sakret» un «Tenachem». Patlaban padziļinātais kurss «Ķīmija II» ir izstrādāts diviem semestriem. 

RTU aicinājumam universitātē apgūt padziļinātos mācību kursus atsaucās Pierīgas, kā arī reģionu skolas no Siguldas un Kuldīgas. Sākot no 8. septembra, gandrīz 100 skolēni, kuri izvēlējušies padziļināti apgūt ķīmiju un fiziku, katru ceturtdienu ierodas RTU, kur viņiem notiek sešas mācību stundas, gan teorētiski apgūstot kursus, gan arī strādājot laboratorijās. Skolēniem kursā «Projekta darbs» ir arī iespēja RTU mācībspēku vadībā izstrādāt savus zinātniskās pētniecības darbus.  

Apgūstot padziļināto ķīmijas kursu, skolēni attīsta zinātniski pamatotu izpratni par organisko vielu un to pārvērtību daudzveidību, atoma un vielas uzbūvi, procesiem elektrolītu šķīdumos, oksidēšanās–reducēšanās procesiem, kā arī par ķīmisko procesu kinētiku un termodinamiku un ķīmijas un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. 

Papildus tam atbilstoši kompetenču izglītības principiem skolēni apgūst prasmes patstāvīgi iegūt, apstrādāt un analizēt datus un komunicēt par pētījumu rezultātiem, izmantojot mūsdienu digitālās tehnoloģijas, tāpat apgūst brīvpieejas programmatūras, elektroniskās datubāzes, arī ķīmijai specifiskās metodes, to skaitā vielas sintēzes un analīzes metodes. Tāpat viņi nostiprina caurviju prasmes – kritisko domāšanu un problēmrisināšanas iemaņas, pašvadītu mācīšanos un digitālo pratību. 

Papildus tam divpadsmitklasniekiem kursa laikā būs iespēja iepazīties ar ķīmijas nozares uzņēmumiem Latvijā, lai uzzinātu par industrijas piedāvājumu darba tirgū un karjeras iespējām nākotnē. 

Paralēli ķīmijai RTU MLĶF Tehniskās fizikas institūta mācībspēki 12. klases skolēniem nodrošina arī padziļināto kursu «Fizika II», kur skolēni līdzīgi apgūst fizikas teoriju, veic laboratorijas darbus, kā arī izstrādās zinātniski pētnieciskos darbus.

Vidusskolēni Rīgas Tehniskajā universitātē sāk mācīties padziļinātās apguves kursus "Fizika II", "Ķīmija II" un "Projekts"

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

9. septembris, 2022 plkst. 12:13

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi