RTU Akadēmiskās izcilības centrs saņēmis atbalstu projektam «Akadēmiskās ekselences skola: Vērtēšanas caur zināšanām»

21. jūnijs
.
.

RTU Akadēmiskās izcilības centrs saņēmis atbalstu projektam «Akadēmiskās ekselences skola: Vērtēšanas caur zināšanām», ko finansē «Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs».

Projekts paredz pasākuma – Akadēmiskās ekselences skolas organizēšanu ar mērķi veicināt ilgtermiņa sadarbību starp Latviju, Vāciju un Baltijas valstīm, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti, organizējot starpdisciplināru pasākumu dabaszinātņu, tehnoloģiju un izglītības zinātņu sinerģijai augstskolu  didaktikā.

Projekts tiks īstenots RTU sadarbībā ar Heilbronnas Augstskolu (Vācija), Viļņas Gedimina Tehnisko universitāti (Lietuva), Tallinas Tehnoloģiju universitāti (Igaunija), Latvijas Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (Latvija).

Projekta norises laiks  01.08.2021.–30.10.2021., taču pasākumu kopuma norises laiks paredzēts  07.10.2021.–08.10.2021., kas sevī ietvers seminārus, apaļā galda diskusijas mācībspēkiem ar ārvalstu zinātnieku piedalīšanos, piemēram, seminārs «Inovācijas kā vērtība zināšanu pārnesei praksē». Pasākumu kopa ietvers sevī arī RTU ikgadējo Metodisko konferenci ar nosaukumu «Pieredze kā vērtība STEM studiju kursos augstākajā izglītībā», iekļaujot RTU un Latvijas augstskolu dalībnieku prezentācijas un diskusijas.

Pasākuma otrā diena paredz dalībnieku praktisku darbošanos darbnīcās «Zināšanu nodošana praksē: satura izstrāde studiju procesam», kur mācībspēkiem būs iespēja pilnveidot savu studiju kursu programmas vai atsevišķas tēmas, iekļaujot kādas inovācijas (metodes, pieejas)  studiju procesa pilnveidei.

Projekta tiešā mērķa grupa: 100 dalībnieki (akadēmiskais personāls, pētnieki, doktoranti no RTU un citām Latvijas augstskolām); Lietuva (1), Igaunija (1), Vācija (1)

Netiešā mērķa grupa: 
1. Pasākuma videoieraksts tiks nodrošināts līdz pirmās dienas pusdienlaikam, kas nodrošinās piekļuvi visiem interesentiem (sagaidām 500 skatītājus RTU un Latvijā)
2. RTU vietnē tiks publicētas tēzes pieejamas plašai auditorijai.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem. 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

21. jūnijs plkst. 13:26

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi