RTU Akadēmiskā sapulce

5. jūnijs, 2009
.
.
.

 Skatīt galeriju

05.06.2009.

4. jūnijā notika Rīgas Tehniskās universitātes Akadēmiskās sapulces sēde.

Sēdes sākumā RTU rektors akadēmiķis I. Knēts pasniedza RTU Atzinībasrakstu sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju: profesoram Jurim Smirnovam(BF); profesoram Ērikam Geriņam (TMF); profesoram Jānim Štrauhmanim(BF); profesorei Ausmai Viļumsonei (MLĶF); profesoram Kārlim Ketneram(IEVF).

Rektors informēja klātesošos par piešķirtajām valsts budžetasubsīdijām augstākās izglītības nodrošināšanai un par papildu tiesībāmaugstskolai kā atvasinātai publiskai personai; finansējumuveidojošajiem faktoriem; RTU īpašumiem un ar tiem saistītiemjautājumiem.

Savukārt RTU kanclers I. Eriņš pastāstīja par plānoto finansējumuRTU 2009./2010. gadam: RTU-IZM finansējuma projektu; akadēmiskāpersonāla darba algu projektu; studiju bāzes finansējumu.

Revīzijas komisijas priekšsēdētājs A. Gulbis informēja par RTURevīzijas komisijas darbu: par plānotajiem un reālajiem budžetaieņēmumiem un izdevumiem 2008. gadā; par 2009. gadā plānoto budžetu;par situāciju ar RTU īpašumiem; Valsts kontroles atzinumu, veicotkontroli par augstākās izglītības pārraudzību IZM.

Sēdes noslēgumā notika Akadēmiskās sapulces priekšsēdētāja, viņavietnieka, sekretāres, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas vēlēšanas.

Par Akadēmiskās sapulces priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlētsGundars Liberts; par viņa vietnieku – Jānis Štrauhmanis; par sekretāri– Rita Kleine; Revīzijas komisijā ievēlēja: Juri Iljinu; VitālijuJurēnoku; Gati Bažbaueru; Jāni Mazo; Māri Turku; Šķīrējtiesā:Aleksandru Plisku; Voldemāru Putnaērgli; Viktoru Nešporu; AivaruAndruškinu; Ilmāru Iltiņu.

Akadēmiskā sapulce uz trīs gadiem apstiprināja RTU Senāta sastāvu (80 senatorus).

Tika apstiprinātas izmaiņas RTU Akadēmiskās sapulces nolikuma 6. punktā un RTU Revīzijas komisijas nolikumā.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

5. jūnijs, 2009 plkst. 13:10

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi