Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Universitāte veidos kopīgu studiju programmu

10. oktobris, 2019
.
.

2019. gada 9. oktobrī noslēgts sadarbības līgums starp Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Universitāti par projektu Nr.8.2.1.0/18/A/015 «Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē», ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. 

Sadarbības līgums paredz kopīgas studiju programmas izstrādi, licencēšanu, aprobēšanu un akreditēšanu. Sadarbības rezultātā taps bakalaura studiju programma «Biotehnoloģija un bioinženierija».
Ir uzsākts darbs pie iepriekš minētās studiju programmas studiju kursu izstrādes procesa, ir izvēlēti jaunas studiju programmas koordinatori un eksperti.

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

10. oktobris, 2019 plkst. 10:30

Līdzīgi raksti

Ziņas

_