Profesoram Aināram Paeglītim piešķirts Atzinības krusts

31. oktobris, 2018
.
.
Profesors Ainārs Paeglītis. Foto: Eduards Lapsa, RTU

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Transportbūvju institūta direktoram, Ceļu un tiltu katedras vadītājam profesoram Aināram Paeglītim piešķirta Atzinības krusta III šķira un viņš iecelts par ordeņa komandieri. Ar augsto valsts apbalvojumu novērtēts profesora ieguldījums Latvijas ilgtspējīgā attīstībā, būtisku uzmanību veltot autoceļu tiltu projektēšanas, izpētes un to darbmūža pagarināšanas problēmām.

Ainārs Paeglītis dzimis 1954. gada 30. maijā, 1977. gadā absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu (RPI – šobrīd RTU), iegūstot Satiksmes ceļu inženiera kvalifikāciju. 1992. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu būvniecībā. Kopš 1979. gada strādā RPI. Kopš 2010. gada ir RTU Transportbūvju institūta direktors un Ceļu un tiltu katedras vadītājs. Paralēli darbam RTU A. Paeglītis ir projektēšanas konsultantu firmas «Inženierbūve» projektu vadītājs.

Profesors aktīvi darbojas daudzās transportbūvju nozares jomās – pedagoģiskajā, zinātniskajā, normatīvu izstrādes, profesionālās ekspertīzes un citās. A. Paeglīša vadībā Ceļu un tiltu katedrā divpadsmit gadu laikā sagatavoti 630 profesionālie bakalauri ar inženiera diplomu un 224 profesionālie maģistri. A. Paeglītis ir vadījis vairāk nekā 35 bakalaura darbus ar inženierprojektu, 15 maģistra, kā arī četrus promocijas darbus. Viņš ir četru BIF studiju programmu direktors un docē vairākus studiju kursus.

Būtisku darbu profesors A. Paeglītis ieguldījis tehniskās literatūras sarakstīšanai latviešu valodā. Viņš ir autors vairākām mācību grāmatām par tiltu konstrukcijām, un daudzi no šiem darbiem ir vienīgie latviešu valodā sarakstītie mācību līdzekļi šajā nozarē.

Kad Latvijā pēc neatkarības atgūšanas radās nepieciešamība izstrādāt jaunu tehnisko normatīvu bāzi, A. Paeglītis aktīvi iesaistījās šī procesa realizēšanā, strādājot pie Eiropas Standartizācijas komitejas izstrādāto būvnormatīvu – Eirokodeksu ieviešanu Latvijā, tā nodrošinot pāreju no PSRS laika būvnormatīviem uz ES būvnormatīviem.

Profesora A. Paeglīša zinātnisko pētījumu virziens saistīts ar tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūžības, tiltu dinamisko īpašību un dzelzsbetona tiltu kalpošanas laika un to ietekmējošo faktoru pētījumiem. Viņš ir vairāk nekā 80 zinātnisko rakstu autors, 20 no tiem indeksēti prestižajās starptautiskajās datu bāzēs Scopus un Web of Science. Kopš 2018. gada profesors pilda starptautiskā zinātniskā žurnāla «The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering» redaktora pienākumus. Šis žurnāls indeksēts Scopus datu bāzē.

A. Paeglītis aktīvi darbojas arī profesionālajā jomā. Starp daudziem viņa paveiktajiem nozīmīgiem darbiem var pieminēt to, ka viņš ir kopā ar kolēģiem izstrādāja teorētisko bāzi autoceļu tiltu projektēšanai un to nestspējas izvērtēšanai, ņemto vērā Eirokodeksos dotās prasības. Sadarbojoties ar SIA «Inženierbūve» speciālistiem, profesors vadījis vairāk nekā 75 jaunu autoceļu tiltu vai tiltu rekonstrukciju būvprojektus.

Par apbalvojuma piešķiršanu 2018. gada 19. oktobrī lēma Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls.

Ordeņu kapitula lēmums

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

31. oktobris, 2018 plkst. 11:46

Līdzīgi raksti

Ziņas