Prestižajā datubāzē «Web of Science» pirmo reizi indeksētas divas RTU zinātniskās monogrāfijas

14. oktobris, 2020
.
.
.

Zinātniskās monogrāfijas «From Airplanes to Rockets ‒ Friedrich Zander and Early Aviation in Riga» un «Ernst Nauck (1819–1875). The First Director of Riga Polytechnicum» ir pieņemtas indeksēšanai «Web of Science: Book Citation Index».

Zinātniskā monogrāfija «Ernst Nauck (1819–1875). The First Director of Riga Polytechnicum» («Ernsts Nauks (1819–1875). Rīgas Politehnikuma pirmais direktors») veltīta Rīgas Politehnikuma, šobrīd RTU, pirmajam direktoram profesoram Ernstam Naukam, atzīmējot viņa 200 gadu jubileju. Tās autore ir RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vadošā pētniece Alīda Zigmunde, bet zinātniskā redaktore – RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vadītāja Ilze Gudro.

A. Zigmunde ir līdzautore arī otrai indeksētajai monogrāfijai «From Airplanes to Rockets ‒ Friedrich Zander and Early Aviation in Riga» («No lidmašīnām līdz raķetēm – Frīdrihs Canders un aviācijas pirmsākumi Rīgā»), kas veltīta Rīgas Politehniskā institūta, tagad RTU, absolventa Frīdriha Zandera (1887‒1933) piemiņai. Monogrāfijas līdzautors ir Ginters Solingers, zinātniskais redaktors – RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis. 

Abas zinātniskās monogrāfijas izdevusi un «Web of Science» (WoS) pieteikusi RTU Izdevniecība. 

WoS datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk nekā 12 tūkstošiem žurnālu dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.

Monogrāfijas lasīšanai pieejamas RTU e-grāmatu platformā:

«Ernst Nauck (1819–1875). The First Director of Riga Polytechnicum»

«From Airplanes to Rockets ‒ Friedrich Zander and Early Aviation in Riga»

Monogrāfijā «Ernst Nauck (1819–1875). The First Director of Riga Polytechnicum» atspoguļota E. Nauka un viņa dzimtas dzīvesdarbība. Prūsijā dzimušais E. Nauks 1862. gadā ieradās Rīgā, un viņa vadībā tika izstrādāta Rīgas Politehnikuma attīstības koncepcija, veidojot atpazīstamu augstākās izglītības mācību iestādi Krievijas impērijā, līdzvērtīgu labākajām tehniskajām augstskolām Rietumeiropā – Karlsrūē, Cīrihē un citviet. Līdz mūža beigām, būdams direktors, E. Nauks licis pamatus konkurētspējīgai eiropeiskai augstskolai – Rīgas Politehnikumam. Tā darbība turpinājās 1896. gadā reorganizētā Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI), no 1919. gada Latvijas Augstskolas (no 1923. gada – Latvijas Universitātes, vēlāk – Latvijas Valsts universitātes) tehniskajās fakultātēs, no 1958. gada – atjaunotajā RPI un no 1990. gada – Rīgas Tehniskajā universitātē. Līdzās pedagoģiskajai un zinātniskajai darbībai profesors daudz laika veltījis sabiedriskajām aktivitātēm, darbodamies dažādās biedrībās un rūpējoties par sabiedrības izglītību, izaugsmi un labklājību.

Vairāku gadu pētījums rezultējies zinātniskā monogrāfijā, un tajā pirmo reizi apkopota profesora E. Nauka zinātniskā un pedagoģiskā darbība, atklājot līdz šim nezināmus faktus. Izsekots arī Nauku dzimtas gaitām, tostarp E. Nauka kuplajai pēcnācēju saimei. Monogrāfija ir saistoša Latvijas zinātnes, izglītības un kultūras vēstures interesentiem, zinātņu vēstures pētniekiem, augstskolu docētājiem un studentiem.

Savukārt monogrāfijā «From Airplanes to Rockets ‒ Friedrich Zander and Early Aviation in Riga» apkopotas ziņas par Candera ģimenes izcelsmi un studentu gadiem RPI, par pirmajiem soļiem raķešu būvē un kosmosa lidojumu inženiertehniskajā nodrošināšanā. F. Candera profesionālie centieni, viņa idejas, aprēķini un praktiskie ieteikumi ir devuši ievērojamu ieguldījumu kosmosa zinātnē. Pētījuma pamatā ir materiāls, kas atrodams arhīvu, bibliotēku un muzeju kolekcijās. Daļa izmantoto dokumentu tiek publicēti pirmo reizi.
 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

14. oktobris, 2020 plkst. 13:46

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi