Plāno stiprināt izglītību ūdens nozarē

9. decembris, 2021
.
.

Lai mazinātu profesionāli izglītotu speciālistu trūkumu kritiski nozīmīgajā ūdens nozarē, plānots sākt pilotprojektu viņu kompetenču paaugstināšanai, piedāvājot modulāru izglītības programmu.

Ūdenssaimniecības nozare Latvijā strauji noveco. Nozarē ir augstākais vidējais nodarbināto vecums Latvijā – 2020. gadā tie bija 50,9 gadi. Tas ir skaudrs apliecinājums tam, ka nepieciešams piesaistīt jaunus un zinošus speciālistus, popularizējot nozari jauniešu vidū, pārkvalificējot citu jomu speciālistus un nodrošinot iespēju jomā jau strādājošajiem arvien pilnveidot zināšanas.

«Sabiedrisko pakalpojumu sektorā vien gadā nepieciešami vismaz 20 jauni speciālisti. Taču ūdens nozare ietver ne tikai ūdensapgādi un kanalizāciju. Tā ir arī meliorācija, lietus ūdens savākšana, virszemes un pazemes ūdens resursu aizsardzība. Nozare ir starpdisciplināra, cieši saistīta ar citām tautsaimniecības jomām. Faktiski bez tās nav iespējama pilnvērtīga tautsaimniecības funkcionēšana – visos ražošanas procesos nepieciešams ūdens, daudzās nozarēs ir specifiski nosacījumi notekūdeņu attīrīšanai, lai neradītu risku videi un cilvēku veselībai. Kopumā nozarē ik gadu nepieciešams vēl lielāks izglītotu speciālistu pieplūdums. Kamēr darbinieku trūkst, uzņēmumi pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai paši apmāca tos speciālistus, kuriem trūkst profesionālo zināšanu vai tās iegūtas sen. Nozarē nepietiek speciālistu gan ar atbilstošu profesionālo, gan augstāko izglītību,» problemātiku iezīmē Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vecākais eksperts, tīro tehnoloģiju klastera «Cleantech Latvia» valdes priekšsēdētājs Jānis Zviedris.

Lai nodrošinātu nozarei nepieciešamu speciālistu kvalitatīvu sagatavošanu, izveidota profesionālā modulāra izglītības programma. To veido apmācību moduļi, piedāvājot elastīgu programmu, kas iekļauj kā vispārizglītojošas, tā profesionālas un mūžizglītības kompetences. Šāda elastīga pieeja nodrošinās iespēju nepārtraukti papildināt zināšanas, jo izglītības saturs ir bagātīgs, piemēram, ir iespējams gūt zināšanas par dzeramā ūdens sagatavošanu, notekūdeņu attīrīšanu, ūdens un kanalizācijas sūkņu uzbūvi un remontu, procesu automatizāciju un citiem procesiem. 

«Plānots, ka sākotnēji apmācībās piedalīsies ūdenssaimniecības nozares praktiķi. Nākotnē viņi varētu kļūt par vēstnešiem, kuri ieinteresētu un nozarei piesaistītu jauniešus, parādīt ceļu – ko iespējams sasniegt ar profesionālo izglītību, ko darīt pēc tehniskās koledžas vai tehnikuma absolvēšanas - iet pētniecības virzienā vai kļūt par augsta līmeņa praktiķi stratēģiski nozīmīgā nozarē. Bez ūdens nav dzīvības. Bez kanalizācijas nav civilizācijas. Kanalizācijas tīkls ir lielākais «sociālais tīkls» pasaulē – tajā var atrast informāciju par visiem pasaules iedzīvotājiem. To uzskatāmi parāda pandēmija – monitorējot notekūdeņus, iespējams savlaicīgi prognozēt saslimšanu uzliesmojumu un veikt preventīvos pasākumus saslimstības mazināšanai,» norāda J. Zviedris. 

Vienlaikus viņš uzsver arī mūžizglītības virzienu, kas ir ļoti nozīmīgs gan nozares pilnvērtīgai un ilgtpējīgai funkcionēšanai, gan katra speciālista individuālajai izaugsmei. Turklāt visa mūža garumā nav jāizglītojas tikai savā jomā, ir ļoti vērtīgi apgūt jaunas zināšanas un prasmes arī ar profesiju nesaistītās nozarēs – tās uzlabo dzīves kvalitāti, ļauj ieraudzīt jaunus skatu punktus un radīt jaunas vērtības. Pats J. Zviedris, kurš visu mūžu darbojies ūdens nozarē, šogad apguvis prasmes video filmēšanā un montēšanā. Ar viņa vārdiem tapusi dziesma «Jautājumi līdz zemes malai», kam viņš ir arī videoklipa autors. Video izmantoti kadri no šogad starptautiskā projektā «PoVE Water» («Pilot Platform of Vocational Excellence Water», Nr. 612632-EPP-1-NL-EPPKA2-SSA-P) notikušām aktivitātēm. 
Projekts tiek īstenots, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām un profesionālo izcilību ūdens nozarē. Projektā apvienojušās profesionālās izglītības iestādes, pētniecības centri, valsts iestādes un ūdens nozares pārstāvji no Čehijas, Latvijas, Maltas, Nīderlandes un Apvienotās karalistes, kuri vēlas attīstīt profesionālās izglītības iestāžu potenciālu, lai tās aktīvi piedalītos izaugsmes, konkurētspējas un inovāciju veicināšanā ūdens nozarē. Latviju tajā pārstāv RTU un RTU Olaines tehnoloģiju koledža.

Arī nozares stratēģiskajiem partneriem – «Cleantech Latvia», Latvijas Darba Devēju konfederācijai (LDDK) un Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijai (LŪKA) – ir vienota izpratne par nepieciešamību paaugstināt izglītības kvalitāti ūdens nozarē, lai tā atbilstu darba tirgus prasībām, būtu pievilcīga potenciālajiem izglītojamajiem un vairotu viņu interesi par  izglītības iegūšanu ūdens nozarē.

Sadarbojoties visām ieinteresētajām pusēm ir panākta vienošanās par centralizāciju izglītībā, mazinot programmu sadrumstalotību un mācību satura pārklāšanos, ir veikta zinātnieku un mācībspēku kartēšana, lai apzinātu spēcīgās puses, notiek apmācības, lai attīstītu profesionālās kompetences, tiek vairota sinerģija gan universitāšu, gan koledžu un profesionālo skolu starpā. Tie ir nozīmīgi soļi, lai perspektīvā būtu iespējams piesaistīt jaunus speciālistus, attīstīt inovācijas un turpināt nodrošināt kvalitatīvus un ilgtspējīgus ūdenssaimniecības pakalpojumus. 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

9. decembris, 2021 plkst. 10:00

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi