Pirmo reizi izdod intelektuālā īpašuma vadlīnijas studentiem

21. marts
.
.
RTU studenti ir aktīvi inovāciju ekosistēmas dalībnieki. Foto no RTU arhīva

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti ir aktīvi inovāciju ekosistēmas dalībnieki. Lai vairotu izpratni par intelektuālā īpašuma piederību un aizsardzību, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs pirmo reizi izveido intelektuālā īpašuma vadlīnijas speciāli studentiem. Tās studentiem ļauj izzināt gan ar savu jaunradi saistītās tiesības un iespējas, gan arī pienākumus. 

Katru dienu jaunrades rezultātā top jauni izgudrojumi, raksti, dizaini un preču zīmes – intelektuālais īpašums. Īstenojot ideju praktiski un plānojot tās komercializāciju, ikvienam ir būtiski izprast ar to saistītā intelektuālā īpašuma veidus un būtību,  tā piederību un aizsardzību. 

Informatīvais materiāls «Intelektuālā īpašuma vadlīnijas studentiem» ir paredzēts RTU studentiem un citiem interesentiem. Materiālā ir apkopota svarīgākā informācija par intelektuālā īpašuma veidiem un būtību, skaidrojot, kas ir autortiesības, patents, dizaina paraugs, preču zīme, kā tie atšķiras, kā tos var iegūt utt. Papildus vadlīnijām ir apkopoti piemēri un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Iepazīstoties uz tiem, studenti gūs skaidrību par to, kā tiek aizsargāts izgudrojums, ko viņi attīsta, piemēram, izmantojot programmas «Inovāciju granti studentiem» atbalsta instrumentus, kam pieder referēti, studiju darbi, noslēgumu darbi un tajos aprakstītais intelektuālais īpašums, kam pieder izgudrojumi, kam iedvesma gūta studijās, bet kas izstrādāts, strādājot uzņēmumā, utt. 

Vadlīnijas izglīto un iesaka optimālo rīcību dažādos gadījumos, lai intelektuālais īpašums tiktu efektīvi aizsargāts. 

«Mums ir patiess gandarījums par sagatavoto materiālu, kas saprotamā un kompaktā veidā studentiem un citiem interesentiem stāsta par būtisko intelektuālā īpašuma un tā aizsardzības jomā. Ņemot vērā, ka mūsu studenti ir ļoti aktīvi un gatavi iesaistīties dažādās programmās un aktivitātēs, šī informācija veicinās izpratni par tiesībām un pienākumiem, kā arī sniegs atbildes uz aktuālākajiem un biežāk uzdotajiem jautājumiem,» uzsver RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra direktore Laila Eliņa.

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centram ir liela pieredze intelektuālā īpašuma pārraudzībā un aizsardzībā, tehnoloģiju pārnesē un sadarbībā ar uzņēmumiem. Izstrādājot vadlīnijas, centra darbinieki nodod savas zināšanas un uzkrāto pieredzi RTU studentiem, lai pilnveidotu viņu zināšanas un paplašinātu redzesloku.

Izglītojošo materiālu izstrādājis RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs sadarbībā ar patentpilnvarnieku Arti Kromani no SIA «Pētersona patents – AAA Law». Materiāla autori ir Artis Kromanis, Lita Lazdiņa, Laila Eliņa, Irīna Boiko, Linda Šufriča, Ineta Portnova.

Vadlīnijas ir izveidotas saskaņā ar RTU Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un izmantošanas politiku  un ievērojot līguma par studijām RTU nosacījumus.

Informatīvais materiāls «Intelektuālā īpašuma vadlīnijas studentiem».

Piemēri un atbildes uz biežāk uzdotajiem studentu jautājumiem par intelektuālā īpašuma īpašumtiesībām.

Pagājušajā gadā RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs izstrādāja vadlīnijas arī zinātnisko institūciju piederošā intelektuālā īpašuma aizsardzībai, licencēšanai un pārdošanai, lai palīdzētu zinātniekiem komercializēt savus pētījumus.

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

21. marts plkst. 16:02

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi