Pirmie biotehnoloģijas un bioinženierijas studenti iepazīst RTU

3. septembris, 2020
.
.

Pirmie 26 jaunās akadēmiskās bakalaura studiju programmas «Biotehnoloģija un bioinženierija» studenti, kuri studijas sāks šoruden, ievadnodarbībā 2. septembrī iepazina Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācībspēkus un studiju vidi. Šī studiju programma tapusi, sadarbojoties RTU, Latvijas Universitātes (LU) vadošajiem pētniekiem un ārvalstu mācībspēkiem, un studiju process norisināsies abās universitātēs.

Studentus pasākuma laikā uzrunāja programmas direktors no RTU puses profesors Tālis Juhna un Didzis Elferts no LU puses, studenti iepazinās ar RTU mācībspēkiem, kas vadīs nodarbības pirmajā studiju gadā – Dagniju Loču, profesoru Jāni Grabi, profesori Elīnu Gaili-Sarkani un profesoru Andreju Koliškinu. Tāpat studenti tikās ar RTU Zinātniskās bibliotēkas, Studentu parlamenta, Studiju departamenta, Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļas un Rīgas Biznesa skolas pārstāvjiem un uzzināja par iespējām un atbalstu, ko studējošajiem piedāvā šīs RTU struktūrvienības.

Studenti iesaistījās arī komandu darbā, katrai veidojot un prezentējot savu vīziju par to, kāda izskatīsies biotehnoloģija un bioinženierija pēc 50 gadiem. Ar savu vīziju iepazīstināja arī mācībspēku komanda.

Jaunie studenti viesojās arī Dizaina fabrikā, kur uzzināja vairāk par tās darbību, kā arī par studentu inovāciju grantiem. Pēc tam viņi devās uz Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtu, kur šī institūta pētniece Kristīne Šalma-Ancāne sniedza ieskatu ķīmijas tehnoloģijas un to nozīmē.

Studiju programma «Biotehnoloģija un bioinženierija» sagatavos augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus, kuri spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskā zinātniskā darba tirgū dažādās biotehnoloģijas un bioinženierijas nozarēs. Studiju programmas absolventi spēs strādāt universitāšu un institūtu zinātniskajās laboratorijās, pārtikas, lauksaimniecības, medicīnas, atkritumu pārstrādes un citu jomu uzņēmumos vai veidot savus jaunuzņēmumus. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas prognozēm tuvākajos gados sagaidāms darbaspēka pieprasījuma kāpums progresīvās rūpniecības jomā, tajā skaitā biotehnoloģijās. Pieprasījums pēc šādas studiju programmas absolventiem arī zinātnē, iesaistoties projektos jaunu biotehnoloģisko, bioinženierijas un biofarmācijas risinājumu un produktu izstrādē.

Jaunā studiju programma tapusi ar Eiropas Sociāla fonda atbalstu projektā, ko īsteno Latvijas Universitāte kopā ar sadarbības partneriem.

 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

3. septembris, 2020 plkst. 15:35

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi