Universitāšu inkubators piedāvā atbalstu zinātniski ietilpīgu biznesa ideju attīstībai

10. februāris, 2021
.
.
.
Universitāšu inkubatora pirmās sezonas noslēgums. Foto no RTU arhīva

Līdz 21. februārim atvērta pieteikšanās dalībai Universitāšu inkubatora otrajā sezonā, būs pieejamas 5000 eiro finansiāls atbalsts biznesa ideju attīstībai.

Pieteikuma anketa. 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Universitātes (LU) īstenotā Universitāšu inkubatora otrajā sezonā plānots uzņemt 13–15 komandas. Katrā komandā jābūt vismaz vienam RTU vai LU studentam, vienam pārstāvim jābūt kompetencēm STEM, bet vienam – biznesa, ekonomikas vai vadības jautājumos. Komandām var piesaistīt arī citu universitāšu studentus, kā arī pētniekus un STEM profesionāļus, kuri nav saistīti ar akadēmisko vidi. 

Pusgada laikā komandām tiks nodrošinātas mācības, vietēja un starptautiska mēroga mentoru atbalsts, konsultācijas, piemēram, komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudei, biznesa plāna sagatavošanai u.c., kā arī aprīkotas darba vietas un 5000 eiro finansiāls atbalsts produkta attīstībai. Pirmajā sezonā piedalījās septiņas komandas, kopumā piesaistot 75 tūkst. eiro finansējumu. Tiek plānots, ka šajā sezonā varētu tikt piesaistīts 150 tūkst. eiro liels finansējums.

Inkubatora mērķis ir palīdzēt nonākt līdz pirmajiem zinātniski ietilpīgas idejas komercializācijas soļiem sešu mēnešu laikā. Šajā sezonā vēl lielāks uzsvars tiks likts uz risināmās problēmas un mērķa klienta identificēšanu, savas darbības pamatošanu, saprotot, kāpēc attīstāmais produkts/pakalpojums ir tirgū nepieciešamas, un komandas darba organizēšanu. 

Universitāšu inkubators ir daļa no vērienīgās studentu inovāciju grantu programmas. Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju, RTU kopš 2019. gada īsteno projektu «Inovāciju granti studentiem» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem» - SIG). Visa līmeņa studentiem tiek piedāvāts iesaistīties dažādās aktivitātēs un pilnveidot uzņēmējspēju, sadarboties ar industriju, attīstīt agrīnas zinātņietilpīgas biznesa idejas, saņemt atbalsta grantus un stipendijas. 

Universitāšu inkubators darbību sāka 2020. gada pavasarī, lai veicinātu zinātniski ietilpīgas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Ar pirmās sezonas dalībniekiem un viņu veikumu var iepazīties šeit. 
 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

10. februāris, 2021 plkst. 12:14

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi