LIAA aicina pieteikt projektus pētniecības rezultātu komercializācijas atbalsta saņemšanai

4. jūlijs, 2018
.
.

Rudenī varētu būt skaidrība, kuri Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētās programmas «Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai» otrās kārtas projekti saņems finansējumu, lai zinātnieki savus pētījumus varētu virzīt tuvāk tirgum un klientiem. Uz finansējumu pretendē arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieku projekti.

Otrās kārtas pirmajā posmā šā gada sākumā tika atlasīti trīsdesmit pētniecības rezultātu komercializācijas projekti, tiem piešķirts atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei 25 tūkst. eiro apmērā. Pēc šo dokumentu izstrādes un izvērtēšanas tiek lemts par turpmāka finansējuma piešķiršanu. Kopumā viens projekts var pretendēt uz atbalstu līdz 300 tūkst. eiro.

No otrās kārtas pirmajā posmā atlasītajiem projektiem astoņi ir RTU zinātnieku veikums - «Termoplastiska hibrīdšķiedra aditīvām ražošanas tehnoloģijām», «Betulīna iegūšanas tehnoloģija», «Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai», «Ultraskaņas kaulu skeneris», «Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem», «Energoefektīvu celšanas iekārtu enerģijas uzkrājēju sistēmu izstrāde», «Lielo datu straumju apstrādes spējas servisa veidā», «Iekštelpu gaisa attīrīšanas biofiltra iekārtas izstrādāšana ēku energoefektivitātes dilemmas risināšanai».

Līdz 31. jūlijam LIAA notiek pētījumu rezultātu komercializācijas otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana. Tajā var piedalīties gan projekti, kas apstiprināti pirmā posma atbalsta finansējuma saņemšanai, gan tādi, kas pirmā posma finansējumu nav saņēmuši, bet tikuši vērtēti un pirmā posma kvalitātes kritērijos ieguvuši vismaz 11 punktus un ir izstrādājuši komercializācijas stratēģiju, tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas pasākumu plānu. Tāpat atbalstam var pieteikt projektus, kas iepriekš LIAA nav tikuši iesniegti, bet ir izstrādājuši komercializācijas stratēģiju, tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas pasākumu plānu.

Kopējais šajā atlases kārtai pieejamais finansējums ir 4,675 milj. eiro, norāda LIAA. Sagaidāms, ka lēmums par atbalsta finansējuma piešķiršanu tiks pieņemts divu mēnešu laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Otrā posma finansējuma paredzēts rūpniecisko pētījumu veikšanai, eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs, individuālām vizītēm, kā arī citiem pasākumiem ar mērķi atrast un uzrunāt potenciālos klientus. Tāpat finansējums izmantojams rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai — izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai, reģistrācijai un uzturēšanai, komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai un ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Jāatgādina, ka pirmajā kārtā tika pieteikti 40 pētniecības rezultātu komercializācijas projekti, no tiem pērnvasar tika apstiprināti pirmie desmit. Otrajam posmam no tiem kvalificējās astoņi, tajā skaitā divi RTU zinātnieku projekti. Viens no projektiem ir RTU Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vadošā pētnieka Andra Šutkas vadībā radītā nulles enerģijas tehnoloģija farmācijas uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanai no īpaši noturīga organiska piesārņojuma, ar ko tradicionāli izmantotā bioloģiskā attīrīšana netiek galā. Pētnieku grupa radījusi un patentējusi dzelzs un kalcija savienojumu fotokatalizatoru sistēmu, kas iznīcina piesārņojumu saules gaismā (Fe2O3/Ca2Fe2O5 fotokatalizatoru sistēma). Tā ir validēta dažādu piesārņotu ūdeņu attīrīšanai. Otrs projekts tiek īstenots RTU Vides aizsardzības un siltuma institūta direktores Dagnijas Blumbergas vadībā, izstrādājot dabisku termoiepakojuma materiālu no Latvijā plaši pieejama bioresursa – skuju koku zaleņa. Šim materiālam piemīt spēja aizturēt siltuma un aukstuma plūsmu, tā nodrošinot produktam vajadzīgo temperatūru un pasargājot to no ārējiem apstākļiem, piemēram, transportēšanas vai uzglabāšanas laikā. Turklāt tas ir mežizstrādes blakusprodukts, kas, nonākot dabā, sadalās, neveidojot piesārņojumu, attiecīgi visa tā dzīves cikla laikā netiek radīta nelabvēlīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību.

RTU zinātnieku dalība šajā programmā kopumā uzskatāma par veiksmīgu. Zinātniekiem startējot LIAA administrētajā programmā, pētniecības rezultātu komercializācijas procesam jau izdevies piesaistīt 825 tūkstošus eiro.

Programmas «Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai» mērķis ir sekmēt pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs ar nolūku palielināt pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas, vai pārvēršot pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā. Īstenojot programmu, rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādnes rezultātā universitātēs un zinātniskajos institūtos tapušo tehnoloģiju paredzēts attīstīt līdz praktiskai demonstrācijas vai prototipa stadijai un veikt turpmākas komercializācijas darbības, kuru rezultātā radītās priekšrocības trešajai pusei tiek nodotas reģistrēta patenta vai licences veidā, t.sk. pētniecības organizācijai dibinot jaunu, tehnoloģiski orientētu uzņēmumu.

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

4. jūlijs, 2018 plkst. 14:47

Līdzīgi raksti

Ziņas