Latvijas lielākās universitātes attīstīs studijas un pētniecību valodu tehnoloģiju jomā

24. februāris, 2023
.
.
.

Lai sekmētu Latvijas ekonomikas digitālo transformāciju, Latvijas Universitāte (LU) un tās institūti, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Rīgas Stradiņa universitāte un valodu tehnoloģiju uzņēmumu «TILDE» sāk īstenot projektu, kurā plānots nodrošināt mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei valodu tehnoloģiju jomā, izstrādājot studiju moduļus, veicot pētniecību un sagatavojot mācībspēkus, studentus un nozares profesionāļus darbam šajā strauji augošajā mākslīgā intelekta jomā. Projekts ļaus būtiski palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm, kuru šobrīd darba tirgū akūti trūkst, kā arī veicinās inovatīvu un tehnoloģiski ietilpīgu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi.

Valodu tehnoloģiju (Natural Language Processing) kopējais tirgus saskaņā ar «PricewaterhouseCoopers» un «Gartnera» analīzi no 2019. gada līdz 2026. gadam vidēji palielināsies par 42,2% gadā, sasniedzot 14,4 miljardus ASV dolāru. Lai gan sagaidāms, ka mākslīgajam intelektam joprojām lielākā ietekme būs uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sektoru (18%), mākslīgais intelekts un valodu tehnoloģijas būtiski ietekmēs visas nozares – banku, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sektoru, transporta sektoru, mazumtirdzniecību, e-komerciju un citas, bet vislielākās izaugsmes perspektīvas ir veselības aprūpei un medijiem.

Projekta mērķis ir radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu valodu tehnoloģijās, palielinot speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs.

Līdz 2026. gada 30. jūnijam, izstrādājot un ieviešot vismaz piecus studiju moduļus, plānots nodrošināt padziļinātu digitālo prasmju apguvi vairāk kā 800 studentiem un speciālistiem (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) valodu tehnoloģiju jomā, kā arī sagatavot pasniedzējus un pētniecības personālu studiju moduļu augsta līmeņa digitālo prasmju pasniegšanai un saistītajai pētniecībai.

Informācijas nozarēs aizvien vairāk tiek apjausta nepieciešamība nodrošināt, pārvaldīt un analizēt digitālo saturu. Dažādas institūcijas un uzņēmumi veic lielus ieguldījumus tiešsaistes satura veidošanā. Tādas aktivitātes kā digitālā satura radīšana, izplatīšana un analīze veic arvien plašāks plašsaziņas līdzekļu, komunikācijas, valsts institūciju, NVO, kā arī digitālo aģentūru un uzņēmumu loks. Jau pašlaik studiju kursos attīstītās digitālās prasmes ir augsti pieprasītas.

Apgūstot teoriju un tehnoloģiskos risinājumus dabiskās valodas apstrādei un valodas datu analīzei, absolventi iegūs darba tirgū nepieciešamo prasmju kopumu un būs sagatavoti karjerai ne tikai strauji augošajā un daudzpusīgajā valodu tehnoloģiju jomā, bet arī pētniecībai un tehnoloģiju produktu attīstīšanai.

Projektā plānoti vairāki aktuāli pētījumu virzieni, radot VT prasmju apguvei nepieciešamo valodas datu un rīkkopu infrastruktūru. Plānots izstrādāt un attīstīt plaša lietojuma valodas modeļus, gramatikas un leksikonus, izstrādāt tehnoloģijas monolingvālu un multilingvālu audiovizuālu datu apstrādei, veidot resursus un rīkus, kas nodrošinātu atbalstu sekmīgai valodas tehnoloģiju apguvei (gan izmantojot mūsdienīgus satura un prasmju apguves rīkus, gan sekmējot iekļaujošu izglītību) un radīt tehnoloģiskos līdzekļus tulkošanas tehnoloģiju apguvei. Tāpat plānots izveidot valodu tehnoloģiju pētniecībai nepieciešamo skaitļošanas centru un pilnveidot infrastruktūru kvalitatīvam mācību procesam un pētniecībai.

Projektu «Valodu tehnoloģiju iniciatīva» (Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002) īsteno LU, LU Matemātikas un informātikas institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, RTU, RSU un «TILDE», to finansē  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija un valsts budžets.

Latvijas lielākās universitātes attīstīs studijas un pētniecību valodu tehnoloģiju jomā

 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

24. februāris, 2023 plkst. 15:15

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi