Latvijas Banka izsludina studentu zinātnisko darbu konkursu

14. oktobris, 2008
.
.
.

Latvijas Banka izsludina ikgadējo Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis ir veicināt topošo tautsaimniecības speciālistu pievēršanos ekonomiskajai analīzei, rosinot interesi par aktuālu finanšu un ekonomikas tēmu pētniecību. 

14.10.2008.

Konkursa darbos studenti aicināti apzināt un analizēt vairākas tēmas, tai skaitā valsts nākamā stratēģiskā mērķa — eiro ieviešanas — perspektīvas, ekonomikas ārējo sektoru — dažādus eksporta konkurētspējas aspektus, finanšu tirgu — kreditēšanas ietekmi uz tautsaimniecību, pensiju fondu pārvaldes tirgu. Tēmas aplūkojamas Latvijas vai Baltijas valstu tautsaimniecības kontekstā.

* Nominālās un reālās konverģences perspektīvas eiro ieviešanas kontekstā.
* Administratīvi regulējamo cenu loma tautsaimniecībā, to pamatotība un turpmākā ietekme uz cenu konverģenci.
* Darba tirgus un algu veidošanās mehānisms, to ietekme uz cenām.
* Maksājumu bilances tekošā konta un ārējā parāda ilgtermiņā uzturamais līmenis.
* Eksporta konkurētspējas analīze: izmaksu un strukturālie faktori.
* Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz ekonomikas izaugsmi tautsaimniecības sektoru dalījumā: vai ir vērojama tehnoloģiju pārnese?
* Eiropas Savienības fondu ietekme uz tautsaimniecības attīstību un cenu līmeni īsā un ilgākā laikposmā.
* Komercdarbības regulējuma un atbalsta sistēmas vērtējums salīdzinājumā ar Latvijas galvenajiem konkurentiem ārējos tirgos un tās pilnveidošanas iespējas uzņēmējdarbības investīciju klimata uzlabošanai Latvijā.
* Kreditēšanas ietekme uz tautsaimniecību: transmisijas mehānismi un ietekmes kvantitatīvais novērtējums.
* Pensiju fondu pārvaldes tirgus: efektivitāte, konkurence, potenciāls.

Ar tēmu sarakstu, kā arī darbam izvirzītās prasībām un citiem nosacījumiem var iepazīties konkursa nolikumā.

Konkursa darbi studentiem jāiesniedz Latvijas Bankā no 2009. gada 18. līdz 29. maijam. Rezultāti tiks publiskoti 2009. gada 15. jūnijā Latvijas Bankas mājaslapā internetā. Konkursa uzvarētājiem paredzēts piešķirt sešas godalgas, pirmās vietas ieguvējam — tūkstoš divsimt latu.

Latvijas Bankas organizēto studentu zinātnisko darbu konkursu laureātu vidū kopš pirmā konkursa 2003. gadā bijuši Latvijas Universitātes, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Banku augstskolas studenti.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

14. oktobris, 2008 plkst. 10:05

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi