Konkursā noskaidros RTU Gada zinātnieku titulu laureātus

23. augusts, 2010
.
.
.

Lai sekmētu RTU zinātniskās darbības attīstību, veicinātu jaunu zinātnieku iesaisti pētniecībā un izvērtētu RTU zinātnieku rezultātus, tiek izsludināts konkurss par Goda nosaukumu «RTU gada zinātnieks 2010» un «RTU gada jaunais zinātnieks 2010».

23.08.2010.

Pretendēt uz RTU Gada zinātnieka goda nosaukumu var jebkurš RTU zinātnieks vai mācībspēks, kuram ir zinātņu doktora zinātniskais grāds.

Pretendēt uz RTU Gada jaunā zinātnieka goda nosaukumu var jebkurš RTU zinātnieks vai mācībspēks, kuram ir zinātņu doktora zinātniskais grāds un attiecīgajā studiju gadā vēl nav pilni 35 gadi.

RTU zinātnieku un jauno zinātnieku vērtēšanas kritēriji laikā no pagājušā gada 1. janvāra līdz šā gada 1. septembrim:

  • zinātniskās publikācijas;
  • līdzdalība konferencēs;
  • aizstāvēto maģistra darbu skaits;
  • vadīto doktorantu skaits;
  • aizstāvēto promocijas darbu skaits;
  • vadītie zinātniskie projekti;
  • RTU piesaistītā finansējuma apjoms;
  • organizatoriskais darbs zinātnes pasākumos un institūcijās;
  • citi radoši sasniegumi un apbalvojumi.

Lai piedalītos konkursā, pretendentiem līdz šā gada 17. septembrim (plkst. 16) RTU Zinātņu prorektora palīdzei Inesei Džarcānei (Kaļķu iela 1, 214. kab.) jāiesniedz struktūrvienības ieteikums un aizpildīta pretendenta anketa konkursam par Goda nosaukumu «RTU Gada zinātnieks» vai «RTU Gada jaunais zinātnieks».

Anketas tiks izvērtētas RTU Zinātnes padomes sēdē, laureātus nosakot aizklātā balsojumā.

Goda nosaukuma ieguvēji saņems RTU diplomu par attiecīgā Goda nosaukuma piešķiršanu un naudas balvas.

Apbalvojums tiks svinīgi pasniegts ikgadējās RTU starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdē 14. oktobrī.

Papildu informācija pielikumos.

 Konkursa nolikums 108.79 Kb

Pretendenta anketa Pretendenta anketa 178.28 Kb

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

23. augusts, 2010 plkst. 16:09

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi