Konferencē diskutēs par inženiertehnisko prasmju attīstīšanu, ievērojot ceturtās industriālās revolūcijas izaicinājumus

23. aprīlis
.
.

Lai labāk sagatavotos digitālās transformācijas laikmeta prasībām, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) piektdien, 10. maijā, plkst. 10.00 aicina uzņēmumu, pašvaldību un augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus uz konferenci «Nepieciešamās inženiertehniskās prasmes turpmākai uzņēmējdarbības un reģiona attīstībai».

Konference notiks Jelgavā, Skautu ielā 2 viesnīcas «Zemgale» konferenču zālē. Tajā ar savu redzējumu dalīsies RTU, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Izglītības un zinātnes ministrijas, VAS «Latvijas Dzelzceļš», SIA «Milzu», Jelgavas pašvaldības, Latvijas Pašvaldību savienības, Ideju un inovācijas institūta, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra, kā arī Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas pārstāvji. 

RTU zinātnieki kopīgi ar Francijas, Grieķijas un Beļģijas kolēģiem veic pētījumu par pārmaiņu radītām jaunām prasībām inženieru zināšanām un prasmēm, kas veicinātu reģionu un uzņēmumu attīstību. Ceturtās industriālās revolūcijas laikā būtiski palielināsies inženieru kā zinātniski tehniskā progresa veicinātāju loma un pienākumu apjoms. Līdz ar to arī universitātēm jāmodernizē studiju programmas un studiju process. Pārmaiņām studijās, zināšanu un prasmju atjaunotnē jābūt vērstām uz pašvaldību un uzņēmumu darba rezultativitātes izaugsmi. Lai to sasniegtu, jārod efektīvāks savstarpējās sadarbības modelis.

Konferences dalībnieki analizēs tehnoloģiju attīstības ietekmi uz izglītības saturu un inženieriem nepieciešamajām prasmēm nākotnē, diskutēs, kādas izmaiņas ir vajadzīgas inženieru sagatavošanas programmās, lai absolventi jau savas profesionālās karjeras sākuma varētu dot būtisku ieguldījumu uzņēmumu ilgtspējas attīstībā, un kāda ir inženieru mūžizglītības sistēmas perspektīva. Dalībnieki vērtēs iespējamos partnerības modeļus efektīvai universitāšu, pašvaldību un uzņēmumu sadarbībai, universitāšu zinātniskā potenciāla izmantošanu pašvaldību un uzņēmumu attīstības sekmēšanai, kā arī uzņēmumu un pašvaldību jaunās vajadzības un prasmju atjaunotnes procesu. 

Reģistrēties konferencei iespējams šeit. 

Konferenci RTU rīko sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projektā «Izglītības, uzņēmējdarbības un pašvaldību sadarbības modelis veidojot radošu Eiropas inženieru izglītību» (Nr. 2017-1-LV01-KA203-035426). 
 

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

23. aprīlis plkst. 14:51

Līdzīgi raksti

Ziņas

_