Jaunos zinātniekus aicina pieteikties Izcilības grantam

5. februāris, 2018
.
.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) izsludina izcilības grantu jaunajiem zinātniekiem, lai atbalstītu viņus, uzsākot zinātnieka karjeru, un attīstītu pētniecību jaunā, starptautiski nozīmīgā, perspektīvā un augstas globālas novitātes zinātnes virzienā.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš — 9. aprīlis. 

Lai pretendētu uz grantu, iesniedzējam ir jābūt doktora grādam vai kādam līdzvērtīgam grādam un pētniecības projekts jāpiesaka inženierzinātņu un tehnoloģiju, dabaszinātņu vai humanitāro un sociālo zinātņu jomā. Iesniedzēja Hirša indeksam ir jābūt vismaz 10 un jābūt noteiktam skaitam publikāciju nozīmīgos starptautiskajos zinātniskajos daudzdisciplinārajos žurnālos, kā arī jāatbilst vēl citiem kritērijiem, kas minēti granta nolikumā.   

Grantu piešķir projekta realizācijai un tajā var iekļaut ne tikai pētniecību, bet arī finansējuma piesaisti, pašfinansējošas pētnieku grupas vai struktūrvienības veidošanu un iesaistīšanos studiju procesā. 

Projekta rezultātā triju gadu laikā jābūt nopublicētiem četriem un iesniegtiem diviem rakstiem publicēšanai SCOPUS vai «Web of Scienes» indeksētajos žurnālos, vai arī jābūt piešķirtiem diviem starptautiskiem patentiem, kā arī piesaistītam finansējumam 210 000 eiro apmērā, ieskaitot starptautiskus projektus, kā arī jāvada trīs doktora darbu izstrāde. 

Pieteikums angļu valodā jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu

Projekta uzsaukums (latv. val.) 

Projekta uzsaukums (angļu. val.)

Nolikums

Līguma paraugs

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

5. februāris, 2018 plkst. 14:48

Līdzīgi raksti

Ziņas

_