Jaunais studiju gads RTU sāksies 14. septembrī

28. augusts, 2020
.
.
RTU Iezvanīšanas svētos 2019. gada 2. septembrī

2020./2021. akadēmiskā mācību gada rudens semestris Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) sāksies 14. septembrī un ilgs līdz 31. janvārim.

Semestra nodarbību grafiki tiks publicēti līdz 7. septembrim, bet nodarbības notiks jauktā režīmā – gan klātienē, gan attālināti.

Lai nodrošinātu iespēju pielāgoties iespējamam izmaiņām, kas studiju procesa norisē varētu rasties Covid-19 saslimstības ierobežošanai noteikto prasību dēļ un pārietu uz elastīgāku studiju grafiku, 2020./2021. ak. māc. g. rudens semestrī nav atsevišķi izdalīts laika posms eksāmenu sesijai, ļaujot fakultātēm elastīgāk plānot nodarbību un eksāmenu laikus, lai studenti atbilstoši izvirzītajām prasībām varētu apgūt semestra studiju vielu un izpildīt nepieciešamos praktiskos darbus, studiju kursa apguves noslēgumā kārtojot pārbaudījumu.

Ņemot vērā to, ka šogad studiju gads sākas vēlāk nekā ierasts, arī brīvdienu šajā semestrī būs mazāk.

Reaģējot uz mainīgajiem ārējiem apstākļiem, RTU meklē dažādus risinājumus un piedāvā elastīgākus nosacījumus, lai studenti pilnībā apgūtu nepieciešamo zināšanu un prasmju kopumu.

Informācija par izmaiņām tiks publicēta e-studiju kursos ORTUS.

Plašāka informācija par studiju procesa norisi

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

28. augusts, 2020 plkst. 17:28

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi