Jāturpina attīstīt platforma uzņēmumu un studentu sadarbībai

5. jūnijs, 2018
.
.

Lai radītu efektīvu, lietotājiem draudzīgu un viegli uztveramu informāciju, kas pacientiem un viņu radiniekiem atvieglotu uzturēšanos Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā, slimnīca izmanto un ievieš inovācijas platformā Demola Latvia studentu izstrādātus risinājumus.

Šis ir tikai viens piemērs, kad starpdisciplināras un starptautiskas studentu komandas piedāvāts risinājums uzņēmuma vai organizācijas definētai problēmsituācijai tiek ieviests dzīvē, apliecinot Demola Latvia lomu inovācijas ekosistēmā un agrīnas sadarbības veidošanā starp uzņēmumiem un topošajiem un jaunajiem speciālistiem. Veiksmīgas sadarbības piemēru netrūkst, arī Demola Latvia pavasara sezonā, kas teju kā noslēgusies, radītie risinājumi biznesam ir interesanti. Piemēram, gaļas pārstrādes uzņēmums Forevers apliecinājis vēlmi ieviest piedāvāto risinājumu, kā arī definēt jaunu problēmsituāciju rudens sezonai, kam jau sākusies pieteikšanās. Gaļas pārstrādes uzņēmums ar studentu palīdzību vēlējās iegūt svaigu redzējumu, kā attīstīt augošo veikalu ķēdi, palielinot tās konkurences priekšrocības, pirkumu apjomu un piesaistot jaunus klientus. Savukārt viena no 2017. gada rudens sezonas komandām, kas atsaucās uzņēmuma Nordic Plast aicinājumam, piedāvāja idejas jaunu, tirgū pieprasītu produktu ražošanai no pārstrādāta polipropilēna. Kopprojekts ir veiksmīgi realizējies un SIA Nordic Plast, iesaistot studentus, turpinās šos produktus attīstīt, veicinot pārstrādes un aprites ekonomikas attīstību Latvijā.

Demola ir starptautiski pazīstama sadarbības platforma starp radošiem un strādāt gribošiem studentiem un uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem. Latvijā to uztur Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Dažādās Latvijas augstskolās studējošu jauniešu komandām tiek nodrošināts atbalsts, mentorings, darba plāns, metodika, apmācības semināri, tīklošanās pasākumi, lai, izmantojot savas zināšanas, prasmes un pieredzi, viņi nonāktu līdz rezultātam – risinājumam uzņēmuma vai organizācijas definētai problēmsituācijai. Ja studentu idejas un gala rezultāts ir apmierinošs, jaunieši no partnera saņem atlīdzību, savukārt partneris – jaunus, radošus risinājumus bez finansiāla riska. Ja darījums nenotiek, risinājuma izstrādātājiem ir tiesības to komercializēt sev vēlamā veidā.

Tieši iespēja bez augsta riska uzņēmumā ienest svaigas un nebijušas kompetences, idejas, kas gūtas ārpus uzņēmuma sienām, ir galvenais uzņēmumu ieguvums no līdzdalības Demola Latvia. Šī platforma ir uzskatāms piemērs atvērtajam inovācijas vadīšanas modelim, kurš vērsts uz nepārtrauktas sadarbības veidošanu ārpus organizācijas. Platforma ļauj arī kompānijai praksē vērtēt savu sadarbības kultūru, darbinieku spēju sastrādāties ar studentiem, kā arī gūt situācijai atbilstošu izpratni par studentu zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus izaicinājumiem. Var rasties situācijas, kad ekspektācijas izrādās nepamatotas, taču jāpatur prātā, ka pieņēmumus mēs izdarām atbilstoši paša kvalitātes kritērijiem. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas tapis pētījums par studiju procesa un industrijas sadarbības veicinošiem un bremzējošiem faktoriem liecina, ka sadarbības stiprināšanai nepieciešama ne tikai abpusēja motivācija un dažādi atbalsta instrumenti, bet arī regulārs dialogs un skaidra sasniedzamo rezultātu formulēšana un apzināšanās.

Savukārt studentiem Demola Latvia rada iespēju strādāt reālā uz rezultātu orientētā vidē. Esot no studijām pilnīgi atšķirīgā vidē, var gūt atbildes uz jautājumiem pašam par sevi, par savu veiktspēju, līderību utt. Tā ir spēja sevi pārbaudīt izaugsmes vidē. Spēja situācijā, kad problēmsituācija ir dota, bet uzdevums nav definēts tik sīki, kā mācību grāmatās, kad jāiziet cauri dažādiem procesiem, jātiekas ar dažādiem cilvēkiem, jāizmanto dažādas metodes, nonākt risinājuma, ir ārkārtīgi vērtīga. Tā maina cilvēka rīcību, saskaroties ar izaicinājumiem turpmākajā profesionālajā dzīvē.

Tā ir arī mācīšanās pieredze visām iesaistītajām pusēm – studentiem, uzņēmumiem un organizācijām, projekta īstenotājiem. Kopš 2014. gada, kad Latvijā iedzīvināta šī inovācijas platforma, tā tiek pilnveidota, vērtējot norisi, piemēram, šā gada pavasara sezonā ieviesta tīklošanās, kas stiprina attiecības ne vien starpdisciplinārās un starptautiskās komandas un uzņēmuma vai organizācijas starpā, bet arī starp komandām. Lai pārliecinātos par studentu motivāciju un varētu cerēt uz veiksmīgu sadarbību ar biznesu, tiek veiktas padziļinātas intervijas. Gatavojoties jaunajai rudens sezonai, iecerēts ieviest īpašu apmācības moduli, lai stiprinātu studentu komandas līderus. Ir vērojamas situācijas, kad jauniešiem ir grūti uzņemties līderību, atbildību par procesu, komandai izvēlēties vadītāju. Raugoties arī no sociālekonomiskā rakursa – sabiedrībā ir jāaudzina līderi. Mūsu loma ir palīdzēt jauniešiem apzināties savas kā līdera īpašības, palīdzam viņiem augt ne tikai kā profesionāļiem un strādāt ar uzņēmumiem, bet attīstīties arī kā personībām, prast strādāt komandās.

Demola pasaulē ir zināma kopš 2008. gada, kad tā tika atklāta Somijā. Līgums par projekta īstenošanu Latvijā ir spēkā līdz šā gada beigām. Es esmu pārliecināta, ka, lietojot Demolas vārdu vai kādu citu nosaukumu, jāturpina uzturēt un attīstīt sadarbības platformu starp uzņēmumiem un studentiem, gan ņemot vērā jau līdz šim ieguldīto darbu, gan to, ka inovācijas ekosistēma Latvijai tikai attīstās. Ieviešanas posms vienmēr ir izaicinošs visām pusēm, bet tikai tā var mācīties un palielināt izpratnes un sadarbības kultūras līmeni Latvijā.

Liene Rubina, Demola Latvia projekta vadītāja, Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikas projektu vadītāja

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

5. jūnijs, 2018 plkst. 13:54

Līdzīgi raksti

Ziņas