Izvēlas profesionāļus, kuri šovasar Eiropas Kosmosa aģentūras kursos papildinās zināšanas Zemes novērošanas datu izmantošanā

31. maijs
.
.

Radaru un optisko satelītu datu apstrādi un pielietojumus bez maksas apgūs vairāk nekā 30 speciālistu no izglītības, zinātnes, valsts pārvaldes iestādēm un dažādu jomu uzņēmumiem.

Lai veicinātu Zemes novērošanas datu izmantošanu zinātnes un tautsaimniecības attīstībā, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē, Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) sadarbībā Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Vides risinājumu institūtu organizē apmācības «Radara un optisko satelītu datu apstrāde un pielietojumi», kas notiks no 27. jūnija līdz 1. jūlijam.

Sīvā konkurencē noteikti dalībnieki, kuri varēs piedalīties apmācību kursā. Viņu vidū ir pārstāvji no RTU, Latvijas Universitātes, Vides risinājumu institūta, Elektronikas un datorikas institūta, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Dabas aizsardzības pārvaldes, Rīgas domes, Centrālās statistikas pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta un citām iestādēm un organizācijām. Iegūt un papildināt zināšanas varēs arī profesionāļi no dažādu jomu uzņēmumiem, piemēram, AS «Latvenergo», «Conexus Baltic Grid», «Latvijas Valsts meži», «Lightspace Technologies», «SunGIS» u.c.

Ar kursu dalībniekiem organizatori sazinās personīgi. 

Šobrīd arī tiek meklēts risinājums, lai vērtīgās zināšanas varētu iegūt plašāks interesentu loks. Interese par dalību kursos bija liela, saņemti pieteikumi arī no ārvalstīm.

Apmācību kurss «Radara un optisko satelītu datu apstrāde un pielietojumi» notiks klātienē RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3/7. Apmācības vadīs pasaules līmeņa pasniedzēji un zemes novērošanas eksperti no Šveices, Itālijas, Vācijas un Somijas, apvienojot teoriju un praksi. Dalībnieki apgūs optisko un radaru satelītu datu lietojumus, fokusēsies uz reāliem lietojumiem Latvijā un Baltijā tādās jomās kā zemes izmantošana, lauksaimniecība, mežsaimniecība un zemes kustība. Dalībnieki jauniegūtās zināšanas un prasmes varēs izmantot arī citās Zemes novērošanas mērķa nozarēs, piemēram, jūras vides monitoringā, ārkārtas situāciju pārvaldībā, viedo pilsētu pārvaldībā utt.

Apmācībās tiks aktualizēta Eiropas Zemes izpētes programmas «Copernicus» tehnoloģiju lietošana zinātnes un tautsaimniecības attīstībā. Tiks iegūtas teorētiskas un praktiskas zināšanas par Zemes novērošanas datu, galvenokārt «Copernicus Sentinel» datu izmantošanu zemes seguma, mežsaimniecības, lauksaimniecības un klimata pārmaiņu monitorēšanai un risinājumu izstrādei. 

Eiropā un pasaulē strauji attīstoties kosmosa industrijai, Zemes novērošanas un satelītu datu izmantošana ir viens no viediem, kā kosmosa tehnoloģijas veicina globālās tautsaimniecības attīstību. Šiem datiem ir plašs lietojums informācijas analīzē, monitoringā, uz tiem balsta lēmumus par gaisa kvalitāti un atmosfēras ķīmisko sastāvu, mežu un jūru veselību vai ledus un tuksnešu stāvokli, klimata pārmaiņām un to ietekmi, enerģētiku, viedo lauksaimniecību, zemkopības un lopkopības aktivitātēm, ceļu, jūras un gaisa transportu, viedas loģistikas un viedo pilsētu risinājumiem, drošību un aizsardzību, kā arī reaģēšanu ārkārtas situācijās.

Šī ir otrā reize, kad Latvijā tiek organizēti Eiropas Kosmosa aģentūras kursi par Zemes novērošanas datu izmantošanu.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

31. maijs plkst. 15:53

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi