Izvēlas 18 studiju programmas, kurās izstrādās vai pilnveidos studiju kursus studējošo digitālo prasmju apguvei

10. marts, 2023
.
.
.
Foto: pixabay.com

Lai izstrādātu studiju moduļus augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā, izvēlētas 18 dažāda līmeņa studiju programmas, kurās tiks izstrādāti jauni vai pilnveidoti jau esoši studiju kursi. 

Studiju programmas aptver plašu jomu spektru no datorzinātnes, finanšu inženierijas un adaptronikas līdz pat ķīmijas tehnoloģijai un nodokļu administrēšanai. Projekta «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» (Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003) saturiskā vadītāja Alla Anohina-Naumeca norāda, ka žūrija bija ieinteresēta plašā spektrā. Proti, izvērtējot atlasei pieteiktās studiju programmas, tā bija ieinteresēta atbalstīt pēc iespējas vairāk fakultāšu un pievērsa uzmanību, lai katrā no astoņiem tematiskajiem moduļiem tiktu nodrošināti studiju kursi. Atlasītās studiju programmas īsteno septiņas RTU fakultātes. 

Vērtējot pieteiktās programmas, tika ņemts vērā pienesums un ieguldījums, ko izvēlētā studiju moduļu tematiskā joma un norādītie kursi nodrošinās studiju programmas kvalitātes uzlabošanai un studējošo digitālo prasmju pilnveidošanai, sevī integrējot kombinēto studiju metodiku, nozarei specifiskus digitālus rīkus un augstas veiktspējas skaitļošanas platformu. Tika arī vērtēts, cik lielu studentu skaitu kurss ļauj sasniegt, tai skaitā, to integrējot arī citās studiju programmās.

Studiju moduļus izstrādās šādās tematiskās jomās: zinātniskā programmēšana  un operētājsistēmas; datorizētā projektēšana, 3D modelēšana un dizains; datu analīze, mašīnmācīšanās, datu zinātne; paralēlā programmēšana; modelēšana un simulācija; progresīvas skaitļošanas sistēmas un metodes; sarežģītu fizikālu sistēmu inženiermodelēšana un mehānisko, aerodinamisko, elektrodinamisko īpašību simulācija; mākslīgais intelekts, tostarp attēlos balstīta diagnosticēšana medicīnā. Katrs modulis ietvers konkrētajai tematiskajai jomai atbilstošo studiju kursu apvienojumu vismaz sešu kredītpunktu apjomā.

Ņemot vērā, ka vislielākā interese bija par divām tematiskajām jomām – modelēšanu un simulāciju un datu analīzi, mašīnmācīšanos, datu zinātni –, žūrija lēma tajās atbalstīt studiju kursus ar lielāku nekā seši kredītpunkti apjomu. 

Kopumā interese par iespēju izveidot un pilnveidot studiju kursus bija ļoti liela – tika pieteiktas 26 studiju programmas, kopumā 81 studiju kurss. Par to projekta īstenotāji ir gandarīti. 

Projektu «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» īsteno Rīgas Tehniskā universitātes Zinātnes un inovāciju centrs sadarbībā ar Latvijas universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Plānots, ka projektā līdz 2026. gadam tiks izstrādāti kopumā 12 studiju moduļi augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. RTU izstrādās astoņus moduļus. 

Tos integrēs studiju procesā, kā arī izmantos, lai nodrošinātu mācības, tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas iespējas industrijā nodarbinātajiem. Plānots, ka līdz 2026. gadam padziļinātas digitālās prasmes iegūs ap 2000 studentu un speciālistu no uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora. Gūt jaunas zināšanas un prasmes viņiem palīdzēs mācībspēki, kuri tiks īpaši sagatavoti, tajā skaitā, pārņemot labāko pasaules pieredzi. Drīzumā tiks izsludināts konkurss mācībspēkiem atlasīto studiju kursu izstrādei. 

Projekts tiek īstenots, lai attīstītu digitālo prasmju potenciālu un lietojumu, sekmētu Latvijas ekonomikas digitālo transformāciju un celtu labklājību. To finansē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija un valsts budžets.

Konkursa nolikums.

Pieteikums.

Atlases vērtēšanas kritēriji.

Izvēlas 18 studiju programmas, kurās izstrādās vai pilnveidos studiju kursus studējošo digitālo prasmju apguvei

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

10. marts, 2023 plkst. 14:47

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi