Izsludināta pieteikšanās uz Swiss Baltic Net Graduate Award

17. marts, 2008
.
.
.
Balvas mērķis ir:

1. atbalstīt jaunos un topošos zinātniekus un viņu dalību RTU zinātniskās pētniecības darbā;
2. sekmēt aktuālus pētījumus inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, vadības zinātnēs un arhitektūrā, jo īpaši pētījumus, kas saistās ar jaunu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu;
3. veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un starptautisko sadarbību.

Balvu piešķir par labām sekmēm un izciliem sasniegumiem zinātniskās pētniecības darbā.

Vērtēšanas kritēriji:
1. pētījumu aktualitāte un nozīmība zinātnes attīstībā, atbilstība mūsdienīgai izpratnei par zinātni;
2. dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, publikācijas.

Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība:

Konkursā piedalīties un uz balvu (500,- CHF) pretendēt var ikviens RTU doktorantūras students.

Pretendenti uz balvu var pieteikties paši vai arī tikt izvirzīti no fakultātēm un institūtiem.

Pieteikuma dokumenti:
- CV (latviešu valodā)
- Izvērsta promocijas darba anotācija, kā arī līdzšinējās zinātniskās darbības pārskats 1-2 lpp. (latviešu un angļu valodā)
- Viena RTU profesora rakstiska atsauksme par pretendenta zinātnisko darbu (latviešu valodā)
- Publikāciju saraksts (latviešu valodā).

Pieteikumus izvērtē RTU Zinātņu prorektora dienesta izveidota atlases komisija, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Geberta Rifa fonda (Gebert Rüf Stiftung) pārstāvjiem.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2008. gada 1. maijam
RTU Starptautisko un sabiedrisko attiecību departamentā
Kaļķu iela 1, 222. telpā
Tālr. 67089021, Fakss: 67089312
e-pasts:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

17. marts, 2008 plkst. 2:00

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi