Iestājpārbaudījumi zīmēšanā notiks augusta sākumā

15. jūlijs, 2020
.
.

Reflektantiem, kuri izvēlēsies uzsākt studijas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» vai «Industriālais dizains», tāpat kā iepriekšējos gados būs jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā, un šogad tas notiks augusta sākumā. Lai palīdzētu topošajiem studentiem sagatavoties iestājpārbaudījumam, jūlija beigās notiks konsultācijas.

Konsultācijas par iestājpārbaudījuma norises kārtību un prasībām notiks:

  • Arhitektūras studiju programmas reflektantiem, kuriem iestājpārbaudījums zīmēšanā notiks 04.08.2020. plkst. 10.00, konsultācija būs 29.07.2020. un 30.07.2020. no  plkst. 11.00 līdz 13.00.
  • Arhitektūras studiju programmas reflektantiem, kuriem iestājpārbaudījums zīmēšanā notiks 05.08.2020. plkst. 10.00, konsultācija būs 29.07.2020. un 30.07.2020. no plkst. 14.00 līdz 16.00.
  • Materiālu tehnoloģija un dizains vai Industriālais dizains programmas reflektantiem, kuriem iestājpārbaudījums zīmēšanā notiks 06.08.2020. plkst. 10.00, konsultācija būs 31.07. 2020. no plkst. 11.00 līdz 13.00.
  • Materiālu tehnoloģija un dizains vai Industriālais dizains programmas reflektantiem, kuriem iestājpārbaudījums zīmēšanā notiks 07.08.2020. plkst. 10.00, konsultācija būs 31.07.2020. no plkst. 14.00 līdz 16.00.

Konsultācijas drīkstēs apmeklēt tikai tie reflektanti, kuri savā pieteikumā būs norādījuši, ka vēlas studēt Arhitektūras, Materiālu tehnoloģijas un dizaina vai Industriālā dizaina programmā.

Iestājpārbaudījums zīmēšanā notiks:

  • 4. un 5. augustā plkst. 10.00 studiju programmas «Arhitektūra» reflektantiem;
  • 6. un 7. augustā plkst. 10.00 studiju programmu «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains» reflektantiem.

Iestājpārbaudījums un konsultācijas notiks RTU Arhitektūras fakultātes 435. darbnīcā, Ķīpsalas ielā 6.

Iestājpārbaudījums zīmēšanā tiek rīkots, lai līdz ar vidējās izglītības iestādēs nokārtotajos centralizētajos eksāmenos iegūtajiem vērtējumiem noteiktu reflektantu relatīvo sagatavotību studijām. Ievērojot studiju specifiku arhitektūras, industriālā dizaina un materiālu tehnoloģijas un dizaina specialitātēs, reflektantam jau studiju sākumposmā jādemonstrē telpiskās analīzes spēja un jāpārvalda prasme grafiski plaknē attēlot telpiskus objektus, ko pēc pieciem kritērijiem – kompozīcijas, perspektīvas konstruēšanas un proporciju novērtēšanas prasmes un grafiskā izpildījuma kvalitātes – novērtē iestājpārbaudījuma komisija. Uzdevumi izpildāmi brīvrokas zīmuļa tehnikā uz iestājpārbaudījuma komisijas izsniegtām A2/A3 formāta zīmēšanas lapām. Konkrētie pārbaudījuma uzdevumi reflektantiem tiks atklāti pārbaudījuma dienā.

Reflektantiem jāierodas vismaz 15 minūtes pirms noteiktā iestājpārbaudījuma sākuma laika, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, reģistrācijas lapu, zīmuļus un dzēšgumijas. Iestājpārbaudījuma ilgums būs ne mazāks kā stunda, bet nepārsniegs trīs stundas un tas norisināsies atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām, ievērojot nepieciešamo distanci vienam no otra un nepārsniedzot atļauto personu skaitu noteiktā telpu kvadratūrā.

Iestājpārbaudījuma zīmēšanā nolikums

Plašāka informācija

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

15. jūlijs, 2020 plkst. 13:45

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi